ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

view all
Smart Factory

ΤΙΤΑΝ: Πώς βελτιστοποίησε τη γραμμή παραγωγής αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη

Αναγνωρίζοντας τις σημαντικές ευκαιρίες που δημιουργεί η χρήση προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών στη βιομηχανική παραγωγή, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ συνεχίζει να επενδύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού, ενισχύο...