Σε έρευνα και ανάπτυξη και μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος ρίχνει το επενδυτικό βάρος η εταιρεία παραγωγής εύκαμπτων υλικών συσκευασίας, Α. Χατζόπουλος Α.Ε, με φόντο και την ενίσχυση του τζίρου της το 2023. Στόχος της διοίκησης, όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις, είναι η δημιουργία λύσεων ανακυκλώσιμων υλικών στο 100% του portfolio της μέχρι το 2025.

Το 2023 ολοκληρώθηκε και η διεύρυνση του portfolio των προμηθευτών PE & PP cast ή blown, με σκοπό την αύξηση των διαθέσιμων πόρων για τον σχεδιασμό των νέων ανακυκλώσιμων συσκευασιών. Ταυτόχρονα, στα πλαίσια της έρευνας με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στον τομέα της συσκευασίας, η Χατζόπουλος ολοκλήρωσε δύο Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα (FP7), τρία ερευνητικά προγράμματα ΕΣΠΑ 2014 – 2020 «Ερευνώ – Καινοτομώ – Δημιουργώ», και ένα αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2024.

Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις για τη μείωση των εκπομπών των μονάδων παραγωγής της προς το περιβάλλον, με την εγκατάσταση συστημάτων υψηλής τεχνολογίας για την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των διαλυτών στην Σταδίου και καύσεως στην μονάδα της Αρκαδίου. Το 2024 δρομολογείται η επέκταση του συστήματος καύσης της Αρκαδίου, ενώ στην εγκατάσταση της Σταδίου δρομολογείται η εγκατάσταση συστήματος καύσης υγρών επικινδύνων μειγμάτων διαλυτών.

Παράλληλα, στο πλαίσιο συνεχούς βελτίωσης και της ενεργειακής της απόδοσης και σε συνέχεια της πρόσφατης επένδυσης σε ηλιακά πάνελ ισχύος 1,5 MW, η οποία προσέγγισε το 1 εκατ. ευρώ, η Χατζόπουλος προχώρησε σε επιπλέον επέκταση των φωτοβολταïκών πάνελ προσθέτοντας έτσι 0,835 MW με κόστος πάνω από 500.000 ευρώ. Σε στάδιο προμελέτης βρίσκεται η εγκατάσταση φωτοβολταïκού πάρκου ισχύος 1,5 – 2 MW στην περιοχή Επανομή. Ο τζίρος της εταιρείας το 2023 παρουσίασε αύξηση της τάξης του 2,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αγγίζοντας τα 115 εκατ. ευρώ. Η κλειόμενη χρήση υπήρξε κερδοφόρα, με καθαρά κέρδη προ φόρων στα 5,3 εκατ. ευρώ και μετά φόρων στα 3,8 εκατ. ευρώ.