«Η τεχνολογική πρόοδος θα επιτρέψει στα ρομπότ να συνεργάζονται ακόμη πιο αποτελεσματικά με τους ανθρώπους», επισημαίνει ο Ευάγγελος Παπαδόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ, Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ με ΕΚ Αθηνά και Ι.Ρο., ενώ σημειώνει ότι περαιτέρω πρόοδος στην τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση θα δώσουν στα ρομπότ τη δυνατότητα να μαθαίνουν από την εμπειρία τους και να προσαρμόζονται σε διάφορες καταστάσεις με αποτέλεσμα γίνονται πιο έξυπνα και ευέλικτα.

Ποιες είναι οι προκλήσεις του ρομποτικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα;

Οι προκλήσεις είναι να ορισθεί και γνωρισθεί το οικοσύστημα, να αναπτυχθούν οι δυνατότητες του οικοσυστήματος, έτσι ώστε να μπορεί να προτείνει λύσεις σε μεγάλες προκλήσεις, και η δημιουργία κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου για την ρομποτική στην Ελλάδα. Το Ι.Ρο. είναι το νεότερο Ινστιτούτο του Ε.Κ. Αθηνά με στόχο τη δημιουργία προηγμένου προγράμματος Ρομποτικής στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης σε συνδυασμό με τη βιομηχανική καινοτομία και τη συνεργασία με το Ελληνικό οικοσύστημα ρομποτικής. Ως προς το τελευταίο, το Ι.Ρο. έχει έλθει σε επαφή με μεγάλο μέρος του οικοσυστήματος. Σκοπεύει να καταγράψει και να οργανώσει όλο το οικοσύστημα της ρομποτικής και να το διασυνδέσει με το αντίστοιχο της διασποράς, ώστε να δημιουργηθεί ένας πόλος ρομποτικής.

Επίσης, στο Ι.Ρο. θα αναπτυχθεί ένα υπερεργαστήριο Makerspace όπου θα μπορούν να υλοποιούνται κάθε είδους ρομποτικά συστήματα μέσω κατάλληλου εξοπλισμού, μηχανικών και εξειδικευμένων τεχνιτών. Μετά από συμφωνία, το Makerspace θα είναι προσβάσιμο στο οικοσύστημα, έτσι ώστε καινοτόμες ιδέες να υλοποιούνται γρήγορα. Τέλος, το Ι.Ρο. θα εκπονήσει οδικό χάρτη για την εθνική στρατηγική για τη ρομποτική και θα καλύπτει πρωτοβουλίες Έρευνας και Ανάπτυξης, δεξιότητες και δια βίου μάθηση, διατομεακή υιοθέτηση της ρομποτικής και ευκαιρίες συνεργασίας με το δημόσιο τομέα.

Ποιες είναι οι τρέχουσες τάσεις στην ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στη ρομποτική;

H τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αντίληψη του χώρου και των αντικειμένων σε αυτόν, στην επικοινωνία με τον άνθρωπο μέσω της γλώσσας και στον έλεγχο υψηλού επιπέδου, όπως στη λήψη αποφάσεων και στον σχεδιασμό της απόκρισής τους. Αυτά επιτυγχάνονται μέσω της μηχανικής όρασης, μέσω βελτιωμένης επεξεργασίας της φυσικής γλώσσας, μέσω της χρήσης ενισχυτικής μάθησης για προσαρμοστική και αυτόνομη συμπεριφορά, και μέσω βελτιστοποίησης της κίνησής τους ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικά.

Υπάρχουν καινοτομίες στα υλικά ή στο σχεδιασμό που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη πιο αποδοτικών ρομποτικών συστημάτων;

Τέτοιες καινοτομίες περιλαμβάνουν τους αισθητήρες υψηλής ακρίβειας όπως οι σαρωτές λέιζερ και οι κάμερες υψηλής ανάλυσης, που βελτιώνουν την ανίχνευση και την ακρίβεια των ρομποτικών συστημάτων ενώ μειώνουν την πιθανότητα επικίνδυνων σφαλμάτων. Επίσης, η ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπει την αυτόνομη λήψη αποφάσεων και την προσαρμογή σε μεταβαλλόμενες συνθήκες. Ο σχεδιασμός προηγμένων αλγορίθμων ασφαλείας βοηθά στη δημιουργία αξιόπιστων ρομποτικών συστημάτων. Χάρη στα νέα μαλακά πολυμερή, κατασκευάζονται βραχίονες ή αρπάγες που έχουν χαρακτηριστικά παρόμοια με το ανθρώπινο χέρι και εκτελούν εργασίες όπως ο άνθρωπος, με μεγάλη ασφάλεια τόσο για τα προϊόντα όσο και για εργαζόμενους. Επίσης, με χρήση σύνθετων υλικών κατασκευάζονται βραχίονες, πόδια, και ιπτάμενα ρομπότ, με μεγάλη αντοχή αλλά μικρό βάρος, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας.
Γιώργος Πανταζόπουλος

* Διαβάστε ολόκληρο το αφιέρωμα Ro­botics and Automation, στο τεύχος Ιανουαρίου του περιοδικού Manufacturing.