Αύξηση κατά 15,9% παρουσιάζουν τα συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου Lavipharm για το Α’ τρίμηνο του 2024, τα οποία διαμορφώθηκαν σε €2,85 εκατ. έναντι €2,46 εκατ. κατά το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, δίνοντας περαιτέρω δυναμική στο επενδυτικό πλάνο ενίσχυσης της παραγωγής. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Βασίλης Μπαλούμης, CFO του Ομίλου, κατά τη διάρκεια πρόσφατης παρουσίασης στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών έκανε γνωστό πως μέχρι το τέλος του 2024, αναμένεται η ολοκλήρωση της εγκατάστασης νέας γραμμής παραγωγής διαδερμικών συστημάτων που θα διπλασιάσει την υφιστάμενη δυναμική. Επιπλέον, τον Φεβρουάριο η Lavipharm ανακοίνωσε τη διάθεση του πρώτου τοπικώς παραγόμενου συνταγογραφούμενου σκευάσματος φαρμακευτικής κάνναβης, ένα αποτέλεσμα της στρατηγικής συνεργασίας της με την Tikun Olam.

Συνεχίζοντας με τα οικονομικά μεγέθη, οι ενοποιημένες Πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες προ Rebate & Clawback ανήλθαν σε €15,02 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2024 έναντι €13,7 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,7%. Στις πωλήσεις της περιόδου δεν περιλαμβάνονται τα φαρμακευτικά προϊόντα Lonarid N και Lonalgal, καθώς οι πωλήσεις τους από τη Lavipharm ξεκίνησαν το Μάιο.

Ομοίως, δεν περιλαμβάνονται και οι πωλήσεις του φαρμακευτικού προϊόντος Flagyl, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές Ιουνίου. Τα συνολικά καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στο ποσό των €1,11 εκατ. έναντι €0,59 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο ενισχυμένα σημαντικά κατά 87,1%. Τέλος, στα ΕΒΙΤDA του Ομίλου από διακοπείσες δραστηριότητες περιλαμβάνονται κέρδη που σχετίζονται με τη μεταβίβαση στοιχείων του ενεργητικού της λειτουργίας της φαρμακαποθήκης, η οποία διακόπηκε τον Ιανουάριο.