Το 2021 για τον Όμιλο ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ υπήρξε μια χρονιά ισχυρών οικονομικών επιδόσεων, με σημαντική αύξηση του τζίρου κατά 51,98% και θεματική αύξηση της κερδοφορίας προ φόρων κατά 578,38 % σε σχέση με το 2020. Επιπλέον, ο Όμιλος πραγματοποίησε €12,04 εκατ. νέες επενδύσεις, οι οποίες αφορούσαν κατά €4,98 εκατ. την ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε για κατασκευή ενός υποσταθμού και Φ/Β πάρκου 10MW και κατά €7,06 εκατ. την θυγατρική ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. για λοιπές παραγωγικές επενδύσεις.

Πιο αναλυτικά, όπως σημειώνεται στις οικονομικές καταστάσεις, στα σημαντικά γεγονότα της χρήσης συμπεριλαμβάνεται η λειτουργία από τον Φεβρουάριο του 2021 της νέας επένδυσης μιας σύγχρονης μονάδας ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου δυναμικότητας 9.000 τόνων αλουμινίου, η κατασκευή της νέας αποθήκης προϊόντων αλουμινίου στο Κουλούρι 6.000 μ2, η κατασκευή ενός Φ/Β 10mw της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε που αναμένεται να συνδεθεί στο δίκτυο ως τον Απρίλιο του 2022 και η κατασκευή ενός υποσταθμού συνολικού κόστους €2,7 εκατ. στη θέση Αργυρόμυλοι Λάρισας.

Ο Όμιλος μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιεί με σταθερά βήματα τον σχεδιασμό των επενδύσεων για το 2022. Η ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. θα εγκαταστήσει ως τον Οκτώβριο του 2022 στο Κουλούρι της Λάρισας την νέα γραμμή διέλασης αλουμινίου δυναμικότητας 11.000 τόνων ετησίως, προϊόντων προστιθέμενης αξίας που θα δώσουν νέα ώθηση στον Όμιλο. Επίσης η ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε κατέχει άδεια Φ/Β 10 MW και αναμένεται η κατασκευή του πάρκου εντός του 2022.

Οι προοπτικές της τρέχουσας χρήσης
Όσον αφορά τις προοπτικές για το 2022 η διοίκηση ήδη παρατηρεί το Α΄τρίμηνο σημαντική αύξηση τζίρου και θετικά οικονομικά αποτελέσματα, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Όμως, όπως διευκρινίζει, «η κατάσταση που επικρατεί με την ενεργειακή κρίση και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ουκρανία και την πορεία της πανδημίας μας καθιστούν ιδιαιτέρως επιφυλακτικούς για οποιαδήποτε πρόβλεψη».