Η SABO συνεχίζει τη συνεργασία της με μία από τις πιο έμπειρες εταιρείες στον τομέα της κεραμοποιίας στο Περού, τον πελάτη της, Ladrillos Piramide. Όπως σημειώνει η SABO, το έργο συνίσταται στην αντικατάσταση παλαιών τεχνολογιών από νέα αυτοματοποιημένα συστήματα ρύθμισης και ελέγχου φούρνου και ξηραντήριου, καθώς και βελτιωμένο εξοπλισμό για την αύξηση της καθημερινής παραγωγής του ψημένου προϊόντος και της βελτίωσης της ποιότητας. Το έργο περιλαμβάνει μια νέα γραμμή κοπής, φόρτωση και εκφόρτωση του ξηραντήριου τύπου Anju και φόρτωση φούρνου με ρομπότ, καθώς και ξεπακεταδόρο με ρομπότ για πακέτα χωρίς παλέτες.

Η SABO δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 50 χώρες παγκοσμίως, με ειδίκευση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για την κεραμοποιία. Ξεχωρίζει και σε άλλους βιομηχανικούς τομείς, παρέχοντας συστήματα αυτοματοποίησης και ρομποτικές εφαρμογές για τη διακίνηση και τη συσκευασία προϊόντων, ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές λύσεις και βιομηχανικούς αυτοματισμούς, εξοπλισμό και υπηρεσίες για μονάδες βαριάς βιομηχανίας, καθώς και εξατομικευμένες λύσεις για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων.