Αναρτήθηκε η προδημοσίευση της δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ» του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 και στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να δημοσιευθεί η πρόσκληση, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Ανάπτυξης. Βασικός στόχος της δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Αναλυτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για κάθε λεπτομέρεια στην ιστοσελίδα της δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ» στο σύνδεσμο εδώ.