Τη δέσμευση της Huawei για τον ψηφιακό μετασχηματισμό κάθε φωτοβολταϊκής εγκατάστασης τόνισε από το 6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο κ. Sam Zheng Sales Director CEE Regional Division της εταιρείας. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε στο πάνελ συζήτησης «New Energies»: «Έχουμε δεσμευτεί να επιτύχουμε κορυφαία ενεργειακή ψηφιοποίηση για έναν έξυπνο και βιώσιμο κόσμο».

Αναφερόμενος στην ψηφιοποίηση του ενεργειακού τομέα και τον ρόλο της Ηuawei στο τομέα αυτό, σημείωσε ότι «Για την παραγωγή πράσινης ενέργειας, στόχος μας είναι να επιτύχουμε υψηλότερες αποδόσεις και αποτελεσματικότερη λειτουργία και συντήρηση (O&M), να μειώσουμε το LCOE των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας καθώς και το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας των τελικών χρηστών, επιτρέποντας στην ηλιακή ενέργεια να αποτελέσει κύρια πηγή ενέργειας. Πώς επιτυγχάνεται αυτό; Ενσωματώνοντας προηγμένες τεχνολογίες, όπως είναι η πολλαπλή δυνατότητα παρακολούθησης MPPT, ο έξυπνος αλγόριθμος διαχείρισης ιχνηλατών, η έξυπνη διάγνωση καμπύλης Smart IV Curve, οι PV optimizers καθώς και το έξυπνο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας για επίτευξη έως και 100% πράσινης ενέργειας».

Σύμφωνα με τον κ. Zheng, κατά τα επόμενα 5 έως 10 χρόνια, οι ΑΠΕ θα αποτελέσουν κύρια πηγή ενέργειας για τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ διακρίνεται μια τάση όπου το ποσοστό των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε συνδυασμό με την αποθήκευση ενέργειας θα υπερβεί το 30%. «Πιστεύουμε επίσης ότι η πράσινη δύναμη θα μετακινηθεί γρήγορα σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, και χιλιάδων νοικοκυριών».