Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανανεώνει τη συνεργασία του με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και προσφέρει σε αριστούχους φοιτητές του προγράμματος «Βιομηχανικά συστήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου», 12 συνολικά υποτροφίες, συμβάλλοντας στην άριστη εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων στον τομέα της ενέργειας.

Το Πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε από το έμπειρο ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου, με την πολύτιμη συνεισφορά των στελεχών του Ομίλου.