Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν στα γραφεία του Συνδέσμου Εξαγωγέων ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ Δρ. Γεώργιος Κωνσταντόπουλος και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τεχνικό Επιμελητήριο Κεντρικής Μακεδονίας) κ. Γεώργιος Τσακούμης με σκοπό την ανάπτυξη κοινών δράσεων για την υποστήριξη της εξωστρέφειας, της καινοτόμου εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των μελών των δύο φορέων, καθώς και της ασφαλούς και επωφελούς προσαρμογής στο νέο οικονομικό περιβάλλον.

Ενδεικτικά συμφωνήθηκε η διοργάνωση σεμιναρίων από το ΣΕΒΕ σε θέματα εξωστρέφειας και προώθησης υπηρεσιών από μηχανικούς στο εξωτερικό, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε τεχνικά ζητήματα προώθησης της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.