Σωρεία επενδύσεων από επιχειρησιακά και ιδιωτικά κεφάλαια παρατηρείται στον κλάδο της περιβαλλοντικής τεχνολογίας (climate tech) τα τελευταία χρόνια. Κατά το 2ο εξάμηνο 2020 και το 1ο εξάμηνο 2021 συνολικά αυτή η ροή κεφαλαίων άγγιξε τα $87,5 δισ., με περισσότερα από $60 δισ. να εισρέουν μόνο στο πρώτο μισό του 2021. Πρόκειται για μια αύξηση της τάξης του 210% σε σύγκριση με τα κεφάλαια των $28,4 δισ. που υποδέχτηκε ο κλάδος το προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Σταδιακά, όπως διαπιστώνει η έρευνα «State of Climate Tech 2021», που διεξήγαγε η PwC, διαμορφώνεται η τάση για κατεύθυνση 14 cents από κάθε δολάριο επενδυτικού κεφαλαίου στο climate tech. Σύμφωνα με την έκθεση της PwC, το μέσο μέγεθος συναλλαγής στο climate tech σχεδόν τετραπλασιάστηκε κατά το 1ο εξάμηνο του 2021, στα $96 εκατ. από τα $27 εκατ. το προηγούμενο έτος. Στο μεταξύ, περίπου 1.600 επενδυτές δραστηριοποιήθηκαν κατά το 1ο εξάμηνο του 2021, έναντι λιγότερων από 900 ενεργούς επενδυτές το 1ο εξάμηνο του 2020.

Ταχύτατη η Βιομηχανία
Η Αυτοκίνηση και οι Μεταφορές εξακολουθούν να λαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος της χρηματοδότησης, καθώς η ηλεκτροκίνηση, η μικροκινητικότητα και άλλα καινοτόμα μοντέλα μεταφοράς προσελκύουν το επενδυτικό ενδιαφέρον. Ο δύσκολος αυτός τομέας άντλησε σχεδόν $58 δισ. μεταξύ του 2ου εξαμήνου του 2020 και του 1ου εξαμήνου του 2021, αντιστοιχώντας στα δύο τρίτα της συνολικής χρηματοδότησης. Η Αυτοκίνηση και οι Μεταφορές, η Βιομηχανία, η Μεταποίηση και η Διαχείριση Πόρων, καθώς και οι Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, κατέγραψαν την ταχύτερη ανάπτυξη σε ετήσια βάση μεταξύ του 2ου εξαμήνου του 2019 και του 1ου εξαμήνου του 2021, με αύξηση πάνω από 260% έκαστη, αγγίζοντας τα $58 δισ., $6,9 δισ. και $1,2 δισ. αντίστοιχα.

Η Αυτοκίνηση και οι Μεταφορές εξακολουθούν να λαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος της χρηματοδότησης, καθώς η ηλεκτροκίνηση, η μικροκινητικότητα και άλλα καινοτόμα μοντέλα μεταφοράς προσελκύουν το επενδυτικό ενδιαφέρον. Ο δύσκολος αυτός τομέας άντλησε σχεδόν $58 δισ. μεταξύ του 2ου εξαμήνου του 2020 και του 1ου εξαμήνου του 2021, αντιστοιχώντας στα δύο τρίτα της συνολικής χρηματοδότησης. Η Αυτοκίνηση και οι Μεταφορές, η Βιομηχανία, η Μεταποίηση και η Διαχείριση Πόρων, καθώς και οι Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, κατέγραψαν την ταχύτερη ανάπτυξη σε ετήσια βάση μεταξύ του 2ου εξαμήνου του 2019 και του 1ου εξαμήνου του 2021, με αύξηση πάνω από 260% έκαστη, αγγίζοντας τα $58 δισ., $6,9 δισ. και $1,2 δισ. αντίστοιχα.