Εντυπωσιακή αύξηση καθαρών κερδών και ενισχυμένο κύκλο εργασιών και EBITDA κατέγραψε ο Όμιλος Titan Cement International SA το πρώτο εξάμηνο του 2021, διατηρώντας τις θετικές προοπτικές για το υπόλοιπο του έτους. «Βλέπουμε θετικές προοπτικές για αύξηση του κύκλου εργασιών, με βελτίωση τόσο σε όγκους όσο και σε τιμές. Βραχυπρόθεσμα όμως, η εκτίναξη των ναύλων και των τιμών ενέργειας δεν επιτρέπουν τη μετάφραση της αύξησης των πωλήσεων σε βελτίωση των περιθωρίων», δήλωσε σχετικά ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου.

Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας υπερδιπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν σε €58,0 εκ. έναντι €22,4 εκ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, υποβοηθούμενα από τη σημαντική μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €821,1εκ., παρουσιάζοντας άνοδο 4,4% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2020, χάρη στη βελτίωση όγκων και τιμών.
Ξεχώρισε για τις επιδόσεις στο ESG

Στα σημαντικά επιτεύγματα του εξαμήνου περιλαμβάνεται η επικύρωση των στόχων του Ομίλου για μείωση εκπομπών CO2 από την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi), καθιστώντας τον μία από τις πρώτες εταιρείες του κλάδου διεθνώς που το επιτυγχάνουν. Επιπλέον, ο Τιτάνας εξακολούθησε να αναπτύσσει συστήματα διαχείρισης ενεργειακής απόδοσης και μηδενικών αποβλήτων προς ταφή σε όλες τις δραστηριότητές του. Μετά την πιστοποίηση των δύο εργοστασίων στην Αίγυπτο, ποσοστό 82% της παραγωγής του Ομίλου καλύπτεται πλέον με πιστοποίηση Συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001 ή με ενεργειακούς ελέγχους. Επιπλέον, όλα τα εργοστάσια τσιμέντου του Τιτάνα στην Ελλάδα έλαβαν το σήμα Platinum, τον υψηλότερο βαθμό που προβλέπεται σύμφωνα με το πρότυπο «Zero Waste to Landfill» της Eurocert για την αποτροπή των αποβλήτων από την ταφή. Καθώς τα εργοστάσια στις ΗΠΑ και στην Τουρκία έχουν λάβει παρόμοιες πιστοποιήσεις, ποσοστό άνω του 50% της παραγωγής το Ομίλου διαθέτει πλέον σχετική πιστοποίηση μηδενικών αποβλήτων για ταφή.