Σε χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκε ο Δείκτης Εξαγωγικών Προσδοκιών στο β’ εξάμηνο του 2021 συγκριτικά με το α’ εξάμηνο του 2021 και το β’ εξάμηνο του 2020 και ανήλθε συγκεκριμένα σε 115,0 μονάδες. Η κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιήθηκε από τον ΣΕΒΕ σε συνεργασία με την DHL.

Αναφορικά με την αύξηση των τιμών των πρώτων υλών, του μεταφορικού και του ενεργειακού κόστους, οι συμμετέχοντες απάντησαν σε τρεις επιμέρους ερωτήσεις, οι οποίες αφορούσαν α. αν η εν λόγω μεταβολή επηρέασε τις εξαγωγές της επιχείρησης στο β’ εξάμηνο του 2021, β. σε τι ποσοστό μεταβλήθηκε το κόστος της επιχείρησης από την εν λόγω μεταβολή συγκριτικά με το 2020, και γ. σε τι ποσοστό μεταβλήθηκε το κόστος της επιχείρησης από την εν λόγω μεταβολή συγκριτικά με το 2019. Στην ερώτηση που αφορούσε στις τιμές των πρώτων υλών, το υψηλότερο ποσοστό συγκέντρωσε η απάντηση «πολύ» (39%), ενώ σε ό,τι αφορά στις μεταβολές από το 2020 στο 2021 και από το 2019 στο 2021, το 80% και το 77% του δείγματος αντίστοιχα απάντησε «0-50%».

Στη δεύτερη ενότητα για την αύξηση του μεταφορικού κόστους, στην πρώτη ερώτηση που αφορούσε στην επίδρασή του στις εξαγωγές του β’ εξαμήνου του 2021, η απάντηση «πολύ» ήταν και πάλι η επικρατέστερη (35%), ενώ το 23% και το 24% δήλωσε ότι το 2021 το μεταφορικό κόστος αυξήθηκε πάνω από 100% συγκριτικά με το 2020 και το 2019 αντίστοιχα. Ομοίως, στην τελευταία ενότητα το 35% του δείγματος ανέφερε ότι η αύξηση του ενεργειακού κόστους θα επηρεάσει πολύ τις εξαγωγές στο β’ εξάμηνο του 2021, ενώ από το 2020 στο 2021 και από το 2019 στο 2021, το ενεργειακό κόστος αυξήθηκε κατά 0-50% σύμφωνα με το 68% και το 66% του δείγματος αντίστοιχα.