Στα 181 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι επενδύσεις της Motor Oil Hellas μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2024, με το σχέδιο του πράσινου μετασχηματισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης του ομίλου σε πλήρη τροχιά. Πιο συγκεκριμένα, οι επενδύσεις στο α΄ τρίμηνο του έτους διαμορφώθηκαν σε 181 εκατ. ευρώ, ποσό υπερδιπλάσιο από τα 75 εκατ. ευρώ που είχε δαπανήσει ο όμιλος την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις αναφέρεται ότι η εταιρεία και κατά συνέπεια ο όμιλος, προκειμένου να ολοκληρώσει τις επενδύσεις και τις δεσμεύσεις της για έργα, έχει συνάψει νέες συμβάσεις και εντολές παραγγελίας με τεχνικές εταιρείες, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των οποίων στο τέλος του Απριλίου ανερχόταν σε 7,9 εκατ. ευρώ. Διευκρινίζεται δε ότι οι προσθήκες στις ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση για τον όμιλο κατά την τρέχουσα περίοδο, αφορούν κατά μεγάλο μέρος την κατασκευή της νέας μονάδας διάσπασης προπυλενίου, το έργο κατασκευής νέας μονάδας συμπαραγωγής ισχύος και θερμότητας υψηλής απόδοσης, έργα υποδομών και βελτίωσης της λειτουργίας του διυλιστηρίου, προσθήκες πρατηρίων και την κατασκευή αιολικών πάρκων.

Όσον αφορά στον κύκλο εργασιών του τριμήνου, διαμορφώθηκε στα 2,979 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 10% από τα 3,307 δισ. ευρώ του πρώτου τριμήνου του 2023. Τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA άγγιξαν τα 334 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 25% σε σύγκριση με τα περσινά 447 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα για τον κλάδο της διύλισης, ο τζίρος ανήλθε στα 2,280 δισ. ευρώ και τα ΕBITDA στα 283 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι, στις 22 Μαΐου, η Motor Oil Hellas ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. για την απόκτηση είτε από την ίδια είτε από θυγατρική αυτής του συνόλου των μετοχών που κατέχει στην ΗΛΕΚΤΩΡ. Στο πλαίσιο αυτό, απέστειλε προσφορά, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 114,7 εκατ. ευρώ, εκκρεμεί ωστόσο η οριστικοποίηση της σύμβασης αγοράς.