Την τεχνογνωσία και τα συστήματα για να υλοποιηθούν οι απαιτητικές προδιαγραφές του νέου, πολυτελέστατου ξενοδοχείου «Radisson Blu Zaffron Resort» στη Σαντορίνη, αναφορικά με τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας και ενεργειακής εξοικονόμησης, προσέφερε η ΥΔΑΤΩΡ σε συνεργασία με την ΕΜΜΕΤΡΟΝ, η οποία είχε τη διεύθυνση κι επιστασία της κατασκευής. Ένας από τους τομείς στους οποίους δόθηκε ιδιαίτερη σημασία ήταν αυτός της πυρασφάλειας. Το κεντρικό σύστημα πυρασφάλειας αποτελείται από αντλίες της XYLEM LOWARA που προμήθευσε η εταιρεία ΥΔΑΤΩΡ ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του ξενοδοχείου και για την εξοικονόμηση ενέργειας σε όσες περισσότερες από τις καθημερινές εφαρμογές.

Στα πλαίσιο αυτό, εγκαταστάθηκαν πιεστικά αντλητικά συγκροτήματα και κυκλοφορητές συστημάτων ψύξης-θέρμανσης της XYLEM LOWARA, οι οποίοι περιορίζουν σημαντικά τα λειτουργικά κόστη και συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό μέχρι και 50%, ενώ πολύ σημαντική συμβολή στην εξοικονόμηση παίζει και η επαναχρησιμοποίηση της εκλυόμενης ενέργειας από τις καθημερινές λειτουργίες για την θέρμανση του νερού μέσω του συστήματος κλιματισμού.

«Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε πελάτες που μπορούν να αξιολογήσουν την υψηλή ποιότητα κατασκευής και τα λειτουργικά οφέλη που προκύπτουν από την επένδυση σε υψηλής απόδοσης αντλητικά συστήματα. Η χρήση των συστημάτων της εταιρείας μας σε έργα υψηλών προδιαγραφών όπως αυτό του Radisson Blu Zaffron Resort, αποτελούν την καλύτερη διαφήμιση», σημειώνει ο Γιώργος Κοζής, μηχανικός του τμήματος Κτιριακών Εφαρμογών της ΥΔΑΤΩΡ.