Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του
Η επένδυση αφορά στην ίδρυση νέας μονάδας επεξεργασίας ξηρών καρπών, αποξηραμένων φρούτων και ροφημάτων, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 947.342 ευρώ.
Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 0,10 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας.

Από την ίδρυσή της, η εταιρεία έχει αναπτυχθεί σε μια μεγάλη και δυναμική οικονομική οντότητα που δραστηριοποιείται στην εμπορία ξηρών καρπών, αποξηραμένων φρούτων, μπαχαρικών και καφέ, κατέχοντας ηγετική θέση στην τοπική αγορά. Στη χρήση του 2019 (τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός) οι πωλήσεις της ανήλθαν σε 5.606.466,57 ευρώ, έναντι 3.453.088,59 ευρώ στο 2018, δηλαδή παρουσίασαν αύξηση λόγω της ποιότητας και του συντονισμένου πλάνου επικοινωνίας με τους πελάτες, 62,36%. Τα μικτά αποτελέσματα παρουσίασαν αύξηση 37,61% ανερχόμενα σε 1,194 εκατ. ευρώ, τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 41,08% στις 443.207,30 ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 212.866 ευρώ από 124.477 ευρώ.

Η εταιρεία ξεκίνησε το 1978 με λιανική πώληση ξηρών καρπών και καφέ στην Αμφιλοχία από τον Δημήτρη Καραγιάννη. Αντικείμενο εργασιών είναι η επεξεργασία-συσκευασία και εμπορία προϊόντων ξηρών καρπών, αποξηραμένων φρούτων και καφέ. Πρόκειται για μία επιχείρηση με σημαντική θέση στην εγχώρια αγορά διακίνησης καφέδων-ξηρών καρπών που στόχο έχει την κάλυψη των αναγκών του ευρύτερου Ελλαδικού χώρου σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων ξηρών καρπών, αποξηραμένων φρούτων και καφέδων.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η εταιρεία είναι βασικός προμηθευτής στα προαναφερθέντα είδη, σε πολλά επώνυμα super markets και μεγάλες αλυσίδες του κλάδου. Διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις αποθήκευσης, διακίνησης εισερχόμενων προϊόντων και διεκπεραιώνει μια μεγάλη γκάμα εργασιών, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη.