Ξεκίνησε τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, που διοργανώνεται κάθε Οκτώβριο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία και εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας με θέμα «Ασφαλείς και Υγιείς χώροι εργασίας για τις μυοσκελετικές παθήσεις» και έχει σκοπό την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να επιτυγχάνεται η ενεργός και συμμετοχική διαχείριση της πρόληψης των μυοσκελετικών παθήσεων που σχετίζονται με την εργασία.