Ένα επενδυτικό πλάνο ύψους περίπου 50 εκατ. ευρώ «τρέχει» η εταιρεία Wonderplant, η οποία έχει ως αντικείμενο την καλλιέργεια ντομάτας θερμοκηπίου με τη μέθοδο της υδροπονίας. Σημειώνεται πως Αντιπρόεδρος της εταιρείας η οποία διαθέτει 220 στρέμματα θερμοκηπίου υψηλής τεχνολογίας και συσκευαστηρίου στην Πετρούσα Δράμας, είναι ο γνωστός επιχειρηματίας Σπύρος Θεοδωρόπουλος.

Η Wonderplant στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης της, υλοποιεί ήδη τη νέα επένδυση για περαιτέρω επέκταση των παραγωγικών της εγκαταστάσεων. Η νέα επέκταση, η οποία πραγματοποιείται στην περιοχή της Πετρούσας σε έκταση πλησίον των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και η οποία θα δημιουργήσει 120 νέες θέσεις εργασίας, αφορά την ανέγερση υπερσύγχρονου υδροπονικού θερμοκηπίου έκτασης 100 στρεμμάτων.

Στο επενδυτικό πλάνο συμπεριλαμβάνονται κι αντίστοιχες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις συσκευαστηρίων, αποθηκών κλπ. αλλά και σταθμός ΣΗΘΥΑ ισχύος 9,6MW. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η εταιρεία στον πρόσφατο ισολογισμό της, η επένδυση αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2025. Όσον αφορά τα οικονομικά της η Wonder­plant, έκανε τζίρο το 2023 ύψους 50.629 χιλ. ευρώ έναντι 45.560 χιλ. ευρώ το 2022 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,13%. Επιπροσθέτως, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 10.702 χιλ. ευρώ έναντι 8.814 χιλ. ευρώ το 2022, καταγράφοντας αύξηση 21,41%.