Επενδύοντας στο μέλλον, η νέα εταιρική ταυτότητα της Vraykos αναδεικνύει τους τρεις πυλώνες αξιών της εταιρείας: Εμπειρία, τεχνογνωσία και καινοτομία. Η νέα εταιρική ταυτότητα αντανακλά τον ρόλο της στην ανέγερση και τον εκσυγχρονισμό βιομηχανικών μονάδων αλλά και τη συνεχή έρευνα και πρωτοπορία. Από τη μελέτη και το σχεδιασμό, μέχρι και τη συντήρηση και λειτουργία, η Vraykos εγγυάται τη μέγιστη αποτελεσματικότητα. Με ενιαίο πλέον χαρακτήρα σε όλους τους τομείς, η εταιρεία προχωρά στον εκσυγχρονισμό της εικόνας της, ώστε αυτή να συνάδει με τα έργα της και τα στοιχεία που την προσδιορίζουν.