Η Puratos Group, στo πλαίσιo του επενδυτικού της πλάνου, ανέθεσε στην VRAYKOS την ανάπτυξη δύο νέων μονάδων Παραλαβής – Ανάμιξης – Ενσάκισης Μιγμάτων Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής. Οι δύο εταιρείες συνεργάζονται στενά τα τελευταία χρόνια, με την ελληνική εταιρεία να έχει υλοποιήσει επιτυχημένα project για την Puratos Group σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Τουρκία.

Στο εν λόγω project, η VRAYKOS προχώρησε στην ανάπτυξη και δημιουργία νέων τμημάτων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής για το εργοστάσιο της Puratos στο Κόσοβο. Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στο συγκεκριμένο έργο μελετήθηκε από τους Έλληνες Μηχανικούς και Αυτοματιστές της εταιρείας και θα κατασκευαστεί εξ’ ολοκλήρου στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Ριτσώνα.

Οι δύο νέες αυτές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν σύγχρονες τεχνολογίες ανάμιξης με τον αναμίκτη AKM-1000 και το σύστημα ζύγισης – ημιαυτόματης ενσάκισης, που έχει εξελίξει και προσαρμόσει η VRAYKOS. Τα εν λόγω συστήματα χαρακτηρίζονται από υψηλές δυναμικότητες, ταχύ και εύκολο καθαρισμό του εξοπλισμού, υψηλά επίπεδα ομογενοποίησης των παραγόμενων μιγμάτων και δυνατότητα διαχείρισης πολυάριθμων συνταγών. Με τις νέες αυτές μονάδες η Puratos θα εκκινήσει για πρώτη φορά τη βιομηχανική της παραγωγή στο Κόσοβο, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να εμπιστευτεί την VRAYKOS εξ’ ολοκλήρου σε ό,τι αφορά τη βιομηχανική παραγωγή του εργοστασίου.

Ταυτόχρονα, η VRAYKOS έχει αναλάβει ένα νέο project για την Puratos Ελλάς, που αφορά στην αυτόματη τροφοδοσία αλεύρου μέσω συστημάτων εκκένωσης Big-Bag και πνευματικής αερομεταφοράς. Σύμφωνα με στελέχη της VRAYKOS, η συνεργασία με την Puratos Group αποτελεί μία σημαντική επένδυση και εξελίσσεται σε μία μακροχρόνια, αξιόπιστη σχέση βασισμένη στην αμοιβαία δέσμευση για αριστεία και παροχή καινοτόμων λύσεων στον τομέα της Βιομηχανίας Τροφίμων.

Η VRAYKOS αποτελεί τη μοναδική ελληνική εταιρεία που κατέχει υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία σε συστήματα διαχείρισης Α’ υλών στη Βιομηχανία Έτοιμων Μιγμάτων, μετρώντας πολυάριθμα project σε μεγάλες εταιρείες του κλάδου εντός και εκτός Ελλάδας με μεγάλες προοπτικές εκτόξευσης των εξαγωγικών της δυνατοτήτων. Έχει επιτύχει αξιοσημείωτη παρουσία εντός και εκτός συνόρων με το 50% του τζίρου της να προέρχεται από έργα του εξωτερικού. Έχοντας παγιώσει έναν πολυεθνικό χαρακτήρα εντός του πελατολογίου της, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, αποτελώντας πυλώνα στήριξης για κάθε σύγχρονη βιομηχανική μονάδα.