Η εταιρεία VRAYKOS, παρουσιάζει την νέα σειρά αναμικτών VLM, προσανατολισμένη για εργαστηριακού τύπου ανάμιξη ‘A υλών. Πρόκειται για ένα εξελιγμένο σύστημα ανάμιξης που προορίζεται για χρήση σε εφαρμογές έρευνας και ανάπτυξης (R&D), καθώς και για την παραγωγή μιγμάτων μικρών παρτίδων. Η σειρά VLM διαθέτει ιδανικές και εργονομικές διαστάσεις, κατάλληλες για εργαστήρια. Eνσωματώνει ποικίλα χαρακτηριστικά τα οποία επιτυγχάνουν τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και την ευκολίας χρήσης.

Η δυνατότητα επισκεψιμότητας του θαλάμου ανάμιξης μέσω συστήματος ανοιγόμενου πλαϊνού καλύμματος επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό και την προσαρμογή σε διαφορετικές ανάγκες ανάμιξης. Ο χαμηλός όγκος πλήρωσης μειώνει τη χρήση υλικών, ελαχιστοποιώντας το κόστος. Επιπλέον, η δυνατότητα εγκατάστασης σπαστήρων βελτιώνει την ποιότητα ανάμιξης και αντιμετωπίζει τις προκλήσεις συσσωματωμάτων διασπάζοντάς τα στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Τέλος η δυνατότητα μεταβλητής ταχύτητας περιστροφής επιτρέπει υψηλού επιπέδου ομογενοποίηση και προσαρμογή στις διαφορετικές ανάγκες του εκάστοτε μίγματος.