Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Θεοδώρου στο Ην. Βασίλειο Endoline Robotics Limited βραβεύτηκε από την διοργάνωση «Robotics and Automation Awards 2023», λαμβάνοντας τη διάκριση της καλύτερης νέας εταιρείας στον κλάδο της ρομποτικής και των αυτοματισμών, μεταξύ πλήθος συνυποψηφίων. Η κατηγορία «Best New or Small Company» απευθύνεται σε νεοσύστατες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί τα τελευταία τρία έτη ή μικρές εταιρείες που απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα και δραστηριοποιούνται στην παροχή λύσεων ρομποτικής και αυτοματισμού σε όλη την αλυσίδα αξίας. Η Endoline Robotics Limited προωθεί το Connected Automation, μια καινοτόμο ιδέα του Ομίλου Θεοδώρου, που συνδυάζει τη ρομποτική, τους κλασικούς αυτοματισμούς, το IoT και τα ψηφιακά συστήματα για την παροχή έργων νέας γενιάς Industry 4.0.