Με το 2ο «Βραβείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2023» στην κατηγορία «Καλύτερη Εφαρμοσμένη Ιδέα» για την πρόταση με θέμα «Ανάπτυξη ψηφιακού εργαλείου για την ενημέρωση και καθοδήγηση των ΜμΕ στην επιλογή σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση της ρευστότητας» βραβεύτηκε η Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας και Μικρών – Μεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Το βραβείο απονεμήθηκε στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2023 που διοργανώνεται από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Το βραβευθέν ψηφιακό εργαλείο παρέχει μέσα από μία δημόσια πύλη άμεση, επαρκή και αξιόπιστη ενημέρωση προς τους ενδιαφερόμενους, συνεισφέροντας στην ευαισθητοποίηση του κοινού και στην παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης γύρω από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, που παρέχουν τη χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις με απευθείας πρόσβαση στις σχετικές ιστοσελίδες.