Η Volvo επενδύει 10 δισ. σουηδικές κορόνες στο εργοστάσιο της Τορσλάντα για την παραγωγή των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων επόμενης γενιάς. Οι συγκεκριμένες επενδύσεις οδηγούν στην πραγματοποίηση του στόχου της Volvo να γίνει ένας κατασκευαστής αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων έως το 2030. Θα υπάρξει αναβάθμιση του τμήματος βαφής που περιλαμβάνει την εγκατάσταση νέων μηχανημάτων και την εφαρμογή νέων μεθόδων, οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν τη συνεχή προσπάθεια μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών από τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Ένα νέο εργοστάσιο συναρμολόγησης μπαταριών θα ενοποιεί τις μπαταρίες με τη δομή του δαπέδου του αυτοκινήτου, ενώ η μονάδα τελικής συναρμολόγησης ανακαινίζεται για τη φιλοξενία των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων επόμενης γενιάς. Οι εφοδιαστικές γραμμές επίσης θα ανακαινιστούν, με βελτίωση της ροής των υλικών και της μεταφοράς υλικών και εξαρτημάτων μέσα στο εργοστάσιο. Η εταιρεία θα επενδύσει επίσης σε εγκαταστάσεις γύρω από το εργοστάσιο, όπως οι χώροι για διάλειμμα, αποδυτήρια και γραφεία, που βελτιώνουν περαιτέρω το περιβάλλον εργασίας για όλους τους εργαζόμενους.