Η βιομηχανία χρωμάτων ΒΙΒΕΧΡΩΜ κατά την χρήση του 2020, συνέχισε με έντονους ρυθμούς την αναπτυξιακή της πολιτική, επεκτείνοντας σημαντικά το δίκτυό της και συνάπτοντας στρατηγικές εμπορικές συνεργασίες. Αυτό αντανακλάται στον κύκλο εργασιών της ο οποίος ανήλθε σε 63.851.565 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,34% σε σύγκριση με το 2019.
Οι ανωτέρω επιδόσεις της Εταιρείας οφείλονται σε μια πληθώρα παραγόντων με τους σημαντικότερους να εντοπίζονται στην ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων, καθώς και στην επίτευξη μιας συνετής οικονομικής διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων. Θετική επίδραση στην αύξηση του τζίρου αποτέλεσε η αύξηση παραγωγής βερνικοχρωμάτων για λογαριασμό της Τουρκίας.

Ώθηση από τα οικολογικά χρώματα
Στην ανάπτυξη του τζίρου βοήθησε περαιτέρω η ανάπτυξη του πελατολογίου στην Ελλάδα, καθώς στη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης ξεκίνησε συνεργασία με 62 νέα καταστήματα σε όλο τον Ελλαδικό χώρο, που είχε ως αποτέλεσμα πωλήσεις 928.5 χιλ. ευρώ, καθώς και η περεταίρω ανάπτυξη των αγορών Κύπρου και Αλβανίας με υποστήριξη των εκεί συνεργατών της, όπως και οι πωλήσεις χρωμάτων του ομίλου σε Βουλγαρία και Κύπρο.

Επιπλέον, η δυναμική παρουσία στην αγορά των οικολογικών χρωμάτων συνεχίστηκε και το 2020 με το λανσάρισμα νέου οικολογικού χρώματος (VIVECRYL ECO), το οποίο βοήθησε στην αύξηση των πωλήσεων και έφερε την εταιρεία για ακόμη μία χρονιά στην πρώτη θέση σε πωλήσεις οικολογικών χρωμάτων. Όσον αφορά το μέλλον και ενδεχόμενους κινδύνους που αναμένεται να αντιμετωπίσει η εταιρεία αναφορικά με την έξαρση της πανδημίας και πως αυτή θα επηρεάσει την παραγωγικότητά της, η εταιρεία δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, ωστόσο έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η επίπτωσή της στην οικονομική της δραστηριότητα να είναι όσο το δυνατόν πιο ανώδυνη. Μάλιστα, προβλέπεται ότι στην επόμενη χρήση θα εντατικοποιηθούν οι αναπτυξιακές πολιτικές, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν θετικά τα μεγέθη και την ευρωστία της εταιρείας.