Σε συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 15 Δεκεμβρίου 2021, αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση από την εταιρεία Vivartia Συμμετοχών, αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας Μιχαήλ Αραμπατζής Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων (Ελληνική Ζύμη) και της εταιρείας Άλεσις Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Αρτοζαχαροπλαστικής (Μακεδονική Σφολιάτα). Η ανωτέρω αναφερόμενη προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης, θα επιφέρει μεταβολή στην ποιότητα του ελέγχου επί των εταιρειών Ελληνική Ζύμη και Μακεδονική Σφολιάτα από κοινό σε αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας Vivartia Συμμετοχών.