Παρά τις έκτακτες συνθήκες που επικράτησαν παγκοσμίως το έτος 2023, ο όμιλος Vitex είχε μια από τις πιο αποδοτικές χρονιές σε επίπεδο πωλήσεων, σε συγκράτηση του δανεισμού, και βελτίωση της ρευστότητας, η οποία διετέθη σε χρηματοδότηση επενδύσεων και αγορά αποθεμάτων α΄ υλών.

Όπως αναφέρει η διοίκηση στις οικονομικές καταστάσεις της περσινής χρήσης, έχοντας να αντιμετωπίσει τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, διαβλέποντας την αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων σε α΄ ύλες, ενέργεια, κόστος μεταφορών, προχώρησε σε αυξημένες αγορές α΄ υλών με σκοπό την ενίσχυση των αποθεμάτων με χαμηλότερο κόστος αγοράς. Όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη, ο κύκλος εργασιών του ομίλου το 2023 διαμορφώθηκε σε 72,8 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 9,8% και σε απόλυτη αξία 6,15 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα χρήσης (κέρδη) ανήλθαν στο ποσό των 4,5 εκατ. ευρώ, έναντι 3 περίπου εκατ. ευρώ το 2022. Τέλος, οι επενδύσεις του ομίλου σε πάγιο εξοπλισμό ανήλθαν σε 6,7 εκατ. ευρώ ποσοστό 9,2% επί των πωλήσεων.

Παράλληλα, η Vitex συνέχισε να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων προϊόντων λαμβάνοντας υπόψη την αειφόρο ανάπτυξη, φροντίζοντας για χαμηλότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις αλλά και την ανθεκτικότητα των προϊόντων της με στόχο τον μακροπρόθεσμο κύκλο ζωής των επιφανειών. Με γνώμονα τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, προχώρησε σε μελέτη του Κύκλου Ζωής (LCA) και δημοσίευση τoν Mάρτιο του 2023 της ανάλυσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Vitextherm, σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 14025:2006 και EN 15804:2012+A2:2019. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραγωγικές μονάδες της Vitex λειτουργούν με διαδικασίες πολιτικής μηδενικών απορριμμάτων, μηδενικών ατυχημάτων και μηδενικής ενέργειας, με φωτοβολταϊκά πάρκα οροφής συνολικής ισχύος 1,1 MW, μετά και την αύξηση της δυναμικότητας που επιτεύχθηκε μέσα στο 2023.