Η χρήση που έκλεισε ήταν για την ελληνική εταιρεία μπισκοτοποιίας περίοδος πραγματικής ανάκαμψης σε όλους σχεδόν τους τομείς της δραστηριότητάς της. Με τη συνεχή άνοδο των εργασιών της, είναι σε θέση να αντιμετωπίζει όλα τα εμπόδια και να προχωρεί προς τα εμπρός.

H εταιρεία συνεχίζει να εφαρμόζει προγράμματα ανάπτυξης για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και την παραγωγή νέων προϊόντων αρίστης ποιότητας, για την ανάπτυξη των πωλήσεων σε αγορές υψηλών απαιτήσεων. Τα κυριότερα σημεία προόδου της χρήσης 2020 είναι τα εξής: Ο κύκλος εργασιών των προϊόντων έφθασε τα 4.512.339,68 ευρώ ενώ τα μεικτά κέρδη έφθασαν τα 2.685.026,09 ευρώ και μετά την αφαίρεση των Εξόδων Διάθεσης, Διανομής, Διοίκησης, Χρηματοπιστωτικών και Αποσβέσεων, παρέμειναν καθαρά κέρδη 1.181.382,07 ευρώ.

Προοπτικές
Τον περασμένο χρόνο η άνοδος της Vitafree ήταν εμφανής. Οι προοπτικές της όμως για το 2021 αναμένονται καλύτερες. Στα μέσα του χρόνου άρχισε η διάθεση νέων προϊόντων που έτυχαν μεγάλης αποδοχής από το καταναλωτικό κοινό, ενώ με τη συμπλήρωση των νέων επενδύσεων θα αποκτήσει νέες παραγωγικές εγκαταστάσεις που θα αυξήσουν την παραγωγικότητα και τη δυνατότητα παραγωγής νέων προϊόντων.
Αντώνιος Ιάσων Δημουλής