Στις 13.02.2024 υπεγράφη με την Τράπεζα ALPHA, ως εκπρόσωπο των ομολογιούχων δανειστών του Κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δάνειου (ΚΟΔ) αρχικού ύψους 11.912.605,00 ευρώ, το οποίο είχε συναφθεί στις 05.06.2015, η τροποποίηση των όρων του για λόγους αναχρηματοδότησης (υφιστάμενου) τραπεζικού δανεισμού, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η ΒΙΣ. Η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ από 15/09/23 και αφορά κυρίως στην παράταση του χρόνου λήξης στις 15.12.2027 (από τις 15.03.2023) και στη μείωση του spread, ενώ το ανεξόφλητο κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 6.312.605 ευρώ, τονίζει η εταιρεία.