Σήμερα, 22 Ιουλίου και ώρα 16:00-17:30 πραγματοποιείται το FusionSolar SmartPV Large Scale Energy Storage Global Virtual Summit της Huawei, όπου η εταιρεία θα μοιραστεί τις τελευταίες τεχνολογίες, εμπειρίες και γνώσεις σχετικά με τις λύσεις αποθήκευσης ενέργειας για φωτοβολταϊκά συστήματα μεγάλης κλίμακας (large scale).