Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας τροποποιείται η απόφαση, για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016 επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΒΙΟΣΑΛ Ε.Π.Ε.». Η επένδυση αφορά στην επέκταση δυναμικότητας μονάδας παραγωγής ορεκτικών σαλατών και παρομοίων ειδών διατροφής, στο 5ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης. Η συνολική ενισχυόμενη δαπάνη ανέρχεται σε ύψος 604.196 ευρώ, το ποσοστό της φορολογικής απαλλαγής ανέρχεται σε 55% επί του κόστους της επένδυσης δηλαδή ποσό φορολογικής απαλλαγής 332.307,80 ευρώ.

Η ΒΙΟΣΑΛ άρχισε να δραστηριοποιείται στο χώρο της τυποποιημένης σαλάτας το 1985, κάνοντας το τραπέζι καθημερινά σε χιλιάδες καταναλωτές. Σε μια σύγχρονη παραγωγική μονάδα 2.500 τ.μ., με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και τηρώντας απολύτως τις προδιαγραφές υψηλής ποιότητας Διαχείρισης και Ασφάλειας Τροφίμων (Πιστοποίηση ISO 22000), παράγει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων τα οποία διανέμει, με ιδιόκτητα αυτοκίνητα αλλά και μέσω αντιπροσώπων, σε σημεία πώλησης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση των προϊόντων δημιούργησε την ανάγκη μεταφοράς της βιοτεχνίας σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις με νέο εξοπλισμό προκειμένου να αντεπεξέλθει στις νέες συνθήκες του εγχώριου και διεθνούς ανταγωνισμού. Το εργατικό δυναμικό της βιοτεχνίας είναι είκοσι ένα (21) άτομα. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 4.033.509,06 ευρώ και είναι μειωμένος κατά 5,47% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Το κόστος πωλήσεων ανήλθε σε ευρώ 2.731.642,14 ευρώ μειωμένο κατά 16,51% περίπου, τα έξοδα Διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 110.224,50 και είναι μειωμένα κατά 22,27% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Μετά και την αφαίρεση των χρηματοοικονομικών και των εκτάκτων αποτελεσμάτων τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 971.415,89 (κέρδος) και είναι αυξημένα κατά 35,23%.