Οι κατασκευαστές μηχανημάτων και εξοπλισμού παγκοσμίως έχουν σημαντικές ευκαιρίες να ενισχύσουν την παραγωγικότητά τους κατά 30%-50% αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη και καινοτομίες στο χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας και της βιωσιμότητας που θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά του «εργοστασίου του μέλλοντος», σύμφωνα με τη δεύτερη έκδοση της Παγκόσμιας έκθεσης μηχανολογικού εξοπλισμού 2024 που παρουσίασε πρόσφατα η Bain and Company. Με τις επιχειρήσεις μηχανολογικού εξοπλισμού να δέχονται έντονες πιέσεις, όπως προκλήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, αυξανόμενες προσδοκίες πελατών και εντεινόμενο ανταγωνισμό, οι κορυφαίες εταιρείες του κλάδου επιδιώκουν να αξιοποιήσουν την καινοτομία για να ενισχύσουν την απόδοσή τους.

Τα στελέχη των επιχειρήσεων μηχανολογικού εξοπλισμού στρέφονται σε νέα ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες Industry 4.0, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), η ρομποτική και το additive manufacturing, καθώς και σε παραδοσιακές προσεγγίσεις βελτιστοποίησης διαδικασιών, για να ενισχύσουν και να διασφαλίσουν το μέλλον των επιχειρήσεών τους Σύμφωνα με την έρευνα της Bain, 75% των στελεχών του ευρύτερου τομέα προηγμένης μεταποίησης δήλωσαν ότι η ενσωμάτωση αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως η ΤΝ, είναι η κορυφαία προτεραιότητά τους όσον αφορά τη Μηχανολογική Μελέτη και το R&D. Η Bain εντόπισε τρεις τομείς στους οποίους οι εταιρείες αξιοποιούν επιτυχώς το GenAI σήμερα: την ελαχιστοποίηση των ελαττωμάτων και τη βελτίωση του ποιοτικού ελέγχου, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της αποθήκης.

Κλειδί οι ψηφιακές λύσεις
Ο βιομηχανικός τομέας χρησιμοποιεί σήμερα περισσότερους μικροεπεξεργαστές και τεχνολογίες του IoT από κάθε άλλο τομέα, μια ένδειξη ότι οι εταιρείες μηχανολογικού εξοπλισμού ενσωματώνουν γρήγορα τις ψηφιακές λύσεις. H ανάλυση της Bain καταδεικνύει ότι οι εταιρείες μηχανολογικού εξοπλισμού που ηγούνται ήδη στον τομέα των ψηφιακών λύσεων διπλασιάζουν τις αποδόσεις των μετοχών τους σε σύγκριση με τον μέσο όρο του κλάδου. Οι εταιρείες μηχανολογικού εξοπλισμού που θα ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση των πελατών για ψηφιακές λύσεις θα επιτύχουν υψηλότερα κέρδη, ενισχυμένη ικανοποίηση πελατών τους και αποτιμήσεις συγκρίσιμες με αυτές των εταιρειών λογισμικού. Αντί να παράγουν κυρίως τυποποιημένα φυσικά προϊόντα, η έκθεση διαπιστώνει ότι πολλές εταιρείες αναπτύσσουν εξατομικευμένες ψηφιακές λύσεις, προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένους κλάδους.

Κυκλική οικονομία σε συμμαχία με το IoT
Πρόσφατη μελέτη της Bain αποκάλυψε ότι 47% των μεγάλων εταιρειών μηχανολογικού εξοπλισμού έχουν δεσμευτεί να εφαρμόσουν αρχές κυκλικής οικονομίας. Ωστόσο, οι περισσότερες καινοτομίες έχουν περιορισμένη εφαρμογή – επικεντρώνονται στην ανακύκλωση και τη μείωση πρώτων υλών και αποβλήτων. Οι εταιρείες που ηγούνται ως προς τα κυκλικά μοντέλα και τις δυνατότητες αξιοποίησης του IoT αποκομίζουν σημαντικά οφέλη όσον αφορά την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα, επισημαίνει η Bain. Η Bain καταλήγει ότι στο μέλλον οι εταιρείες μηχανολογικού εξοπλισμού θα σχεδιάζουν προϊόντα με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, θα πωλούν περισσότερα προϊόντα ως υπηρεσίες και θα αξιοποιούν τις κυκλικές αγορές.