Η βιομηχανική συντήρηση απομακρύνεται διαρκώς από τις παραδοσιακές πρακτικές της προληπτικής συντήρησης, των επιθεωρήσεων και των επισκευών και στρέφεται σε πιο σύνθετα και αποδοτικότερα συστήματα, που έχουν ως στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας, της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας του παραγωγικού εξοπλισμού των επιχειρήσεων. Η ραγδαία εξέλιξη στον τομέα των αισθητήρων και η μεγάλη ανάπτυξη της παγκόσμιας υπολογιστικής ισχύος και του cloud computing αλλάζουν τα δεδομένα και επιτρέπουν την επίλυση δύσκολων μέχρι σήμερα προβλημάτων της συντήρησης. Σε αυτό το πλαίσιο, το Industry 4.0 έρχεται να ενισχύσει την ιδέα της συνεχούς σύνδεσης με την πληροφορία. Έτσι λοιπόν, μια προς μια όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις ανανεώνουν ή αντικαθιστούν σταδιακά τα μηχανήματα τους, ώστε να συμμορφώνονται κατά τα πρότυπα του Ιndustrial Internet of Things, το οποίο φέρνει με τη βοήθεια του διαδικτύου τα μηχανήματα, αλλά και τους άμεσους και έμμεσους διαχειριστές τους σε αγαστή συνεργασία. Υπάρχουν, λοιπόν, δύο στρατηγικές στο πλάνο συντήρησης το «αμυντικό» πλάνο της προληπτικής συντήρησης ή το «επιθετικό» πλάνο της προγνωστικής συντήρησης.

Πρακτικές συντήρησης
Οι σύγχρονες πρακτικές συντήρησης εμπεριέχουν προηγμένες δυνατότητες, στις οποίες περιλαμβάνονται μηχανήματα ρομποτικής αλλά και άλλες τεχνολογίες, όπως ολοκληρωμένα λογισμικά προγράμματα. Σε έναν ιδανικό βιομηχανικό κόσμο, κάθε εντολή εργασίας θα ήταν βασισμένη σε μια στρατηγική προβλεπτικής συντήρησης (predictive maintenance) ή ακόμη επιβελτιωτικής συντήρησης (reliability-centered maintenance). Ωστόσο, στην πραγματικότητα πολλές βιομηχανίες αδυνατούν να επενδύσουν σε αυτές τις δυνατότητες και να στελεχωθούν αποτελεσματικά, με αποτέλεσμα το 76% να βασίζεται ακόμη σε στρατηγικές προληπτικής συντήρησης (preventive maintenance), ενώ το 60% σε διορθωτικές στρατηγικές (reactive-run to failure).
Αυτό με απλά λόγια, σημαίνει ότι οι βιομηχανίες παραμένουν πιστές στη νοοτροπία του Crisis Management, γρήγορη επιδιόρθωση δηλαδή, όταν ο εξοπλισμός σταματά και όχι εφαρμογή πολιτικής για την αποφυγή διακοπής της παραγωγής. Έτσι, σε περίπτωση που συμβεί ένα απρογραμμάτιστο downtime, θα υπάρχει πάντα μια καθυστέρηση στη συντήρηση, ενόσω γίνονται προσπάθειες να καλυφθεί το χαμένο έδαφος.

Κι ενώ η προληπτική συντήρηση, είναι αφενός ένα πολύ σημαντικό βήμα για την προορατική συντήρηση των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης (και τη μείωση του χρόνου διακοπής στα χρονοδιαγράμματα παραγωγής), το επόμενο βήμα είναι η αξιοποίηση των δεδομένων των μηχανών με προβλεπτική συντήρηση (PdM). H προβλεπτική συντήρηση περιλαμβάνει διαγνωστικούς ελέγχους, μετρήσεις και αναλύσεις με εξοπλισμό πεδίου. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται προγραμματισμένες επισκευές σε συνάρτηση με την πρόοδο της βλάβης. Ο Γιώργος Ευφραιμίδης, Πρόεδρος Hellenic Maintenance Society και Συντονιστής του Hellenic TPM Club, Γενικός Διευθυντής της ATLANTIS Engineering σημειώνει ότι «μολονότι ο άνθρωπος βρίσκεται στο κέντρο κάθε μοντέλου διοίκησης, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αγνοηθούν τα οφέλη από την αυτοματοποίηση και κυρίως την έγκαιρη ανίχνευση και την πρόβλεψη των βλαβών». Η διαδρομή της μείωσης του κόστους συντήρησης περνάει λοιπόν από τη μετάβαση από την Reactive & Preventive Maintenance στην Predictive Maintenance.

Με το PdM, μπορούμε να αυτοματοποιήσουμε διαδικασίες παρακολούθησης κατάστασης και πολλά άλλα μέσα από τη χρήση αισθητήρων, αλλά και την επικοινωνία μηχανής με μηχανή (M2M). Ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα PdM αναλύει ιστορικά δεδομένα και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο έτσι ώστε να καταγράφεται μια πιο λεπτομερή εικόνα της ζωής των assets (περιουσιακών στοιχείων). Το πιο σημαντικό: δεν απαιτεί χρόνο διακοπής για να πραγματοποιηθεί.
Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθούν τα λόγια του κ. Αντώνη Παππά, Διευθυντή Πωλήσεων της Siveco Hellas, ο οποίος εύστοχα παρατηρεί ότι «η μετάβαση της στρατηγικής συντήρησης από την παραδοσιακή Προληπτική στην Προβλεπτική δεν σημαίνει ότι θα μειωθεί η κρισιμότητα της οργάνωσης των διαδικασιών του τεχνικού τμήματος. Η έγκαιρη ενημέρωση της κατάστασης του εξοπλισμού από μόνη της δεν φτάνει. Εξακολουθεί συνεπώς να υπάρχει η ανάγκη προμήθειας και διαθεσιμότητας των απαιτούμενων ανταλλακτικών, της εκπαίδευσης του προσωπικού στις διαδικασίες συντήρησης, και του προγραμματισμού του κατάλληλου χρόνου εκτέλεσης των εργασιών».

Software για υψηλές απαιτήσεις
Μέσα σε ένα κλίμα αυξημένου ανταγωνισμού είναι λογικό οι επιχειρήσεις να αναζητούν τρόπους για να βελτιστοποιήσουν τη διαχείριση των αποθεμάτων τους, ενώ ταυτόχρονα να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα της παραγωγής. Το ζήτημα της επαρκούς συντήρησης είναι, λοιπόν, ένα στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί, καθότι ένας καλά συντηρημένος εξοπλισμός μπορεί να σημαίνει αυτόματα ένα κερδοφόρο έτος. Η τεχνολογία πληροφοριών, ή στη δική μας περίπτωση ένα λογισμικό συντήρησης, εξοπλίζει τους διαχειριστές εγκαταστάσεων με τα εργαλεία που χρειάζονται για να εντοπίσουν μεμονωμένες εργασίες, ημερομηνίες λήξης και πρόοδο εργασιών, εξασφαλίζοντας ότι τίποτα δεν παραβλέπεται. Tα λογισμικά CMMS και ΕΑΜ προσφέρουν προσανατολισμένες λύσεις για τις βιομηχανίες.

Όπως αναφέρει ο κ. Ευφραιμίδης, «η χρήση λογισμικών τύπου CMMS βάζει σε τάξη την καθημερινή λειτουργία ενός τμήματος συντήρησης, θέτοντας κανόνες και διαδικασίες. Επίσης, εξασφαλίζει την συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών για την αποτελεσματική διοίκηση». Όπως επισημαίνει, η εφαρμογή ενός λογισμικού CMMS σίγουρα δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός, αλλά το μέσο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της συντήρησης. Σε αυτό το πλαίσιο, o κ. Παππάς, τονίζει ότι «το λογισμικό διαχείρισης συντήρησης εξοπλισμού (CMMS) είναι ένα εργαλείο διοίκησης του Τεχνικού Τμήματος, αποτελώντας τον κύριο υποστηρικτικό μηχανισμό οργάνωσης του. Το λογισμικό στοχεύει, λοιπόν, στην οργάνωση των πληροφοριών που οδηγούν στην επιμήκυνση της ζωής του εξοπλισμού με την ταυτόχρονη συμπίεση του κόστους λειτουργίας του. Έτσι, για την αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση των πληροφοριών, επικοινωνεί και διασυνδέεται με τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας (ΕRP) ή άλλα τεχνικά συστήματα (SCADA κ.λπ.)».

Ειδικότερα, το σύστημα CMMS έχει σχεδιαστεί για να είναι αυτό που λέει ακριβώς το όνομα του: ένα μηχανογραφημένο σύστημα συντήρησης. Αυτά τα συστήματα υπάρχουν εδώ και περισσότερα από 35 χρόνια, αντικαθιστώντας τις παλιές κάρτες διαχείρισης εντολών που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν για να υπενθυμίσουν στους τεχνικούς του εργοστασίου να ολοκληρώσουν τις εργασίες. Σύμφωνα μάλιστα με τον κ. Ευφραιμίδη, «το λογισμικό CMMS είναι απλό, φιλικό και προσαρμόζεται εύκολα στο μέγεθος της επιχείρησης που θα εφαρμοστεί». Οι υπολογιστές mainframe και η έμφαση στην αυτοματοποίηση εισήγαγαν CMMS Systems, τα οποία αυτοματοποίησαν τις μη αυτόματες διαδικασίες σε μερικούς βασικούς τομείς, όπως στις εντολές εργασίας, στον έλεγχο αποθέματος και την προληπτική συντήρηση.

Όπως επισημαίνει ο κ. Παππάς, «οι βασικές λειτουργίες του CMMS περιλαμβάνουν τη Διαχείριση του Εξοπλισμού και των Εγκαταστάσεων, τη Διαχείριση των δραστηριοτήτων Συντήρησης, τη Διαχείριση Ασφαλείας & Προσωπικού, καθώς και τη Διαχείριση Αποθηκών και Προμηθειών». Αναλύοντας, λοιπόν, τα βασικά χαρακτηριστικά του λογισμικού CMMS, θα κατανοήσουμε καλύτερα τα πλεονεκτήματα του.

Μηχανογράφηση
Εδώ όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε κεντρικά υπολογιστικά συστήματα και όχι στον ξεχωριστό υπολογιστή κάθε χρήστη, γεγονός που αντικατέστησε παλιές γραφειοκρατικές τεχνικές.

Διαχείριση
Βασικός ρόλος μιας λύσης CMMS, είναι να παρέχει άμεση γνώση της κατάστασης των αναγκών συντήρησης με ολοκληρωμένα χρονοδιαγράμματα εργασιών και εμφάνισης εκκρεμοτήτων, ακριβής πληροφόρηση της διαθεσιμότητας των απαιτούμενων υλικών και άμεση πρόσβαση σε αναφορές ανάλυσης. Έτσι, διευκολύνεται το έργο των διαχειριστών συντήρησης, καθώς έχουν διαθέσιμες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Σύστημα
Το σύστημα CMMS παρέχει ένα συνδυασμό χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων και προσφέρει λύσεις για κάθε τύπο οργάνωσης του τεχνικού τμήματος.
Ένα παράδειγμα ενός τέτοιου λογισμικού CMMS, το οποίο συγκεντρώνει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο τη διαχείριση συντήρησης σε πραγματικό χρόνο μέσα από το κινητό, είναι η εφαρμογή Coswin Nom@d. Σύμφωνα με τον κ. Παππά, η συγκεκριμένη εφαρμογή παρέχει πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες του λογισμικού από smartphones, σε οποιοδήποτε χώρο με ή χωρίς πρόσβαση σε δίκτυο. Αποτελεί μια λύση για βιομηχανίες και εταιρείες facility management, καθώς παρέχει μια πληθώρα πλεονεκτημάτων, μερικά από τα οποία είναι:
• Ελαχιστοποίηση του χρόνου της αναπληροφόρησης, καθώς αυτή γίνεται άμεσα από το χώρο εργασίας.
• Επικοινωνεί με τη βάση δεδομένων είτε άμεσα και σε πραγματικό χρό-
νο, είτε συγχρονίζεται σε επιλεγμένη χρονική στιγμή ανάλογα με τη δομή του δικτύου και τον τύπο της σύνδεσης (4G, GPRS, Edge, WiFi κ.λπ).
• Κοινή εφαρμογή για όλες τις συσκευές: PDAs, smartphones και tablets σε Android ή Windows Mobile.
• Πλήρως παραμετροποιήσιμο περιβάλλον και φιλικό στη χρήση του.
• Πλήρης υποστήριξη σάρωσης barcode/qr code για εξοπλισμούς και υλικά αποθηκών.
• Δυνατότητα φόρτωσης μέρους των δεδομένων στη συσκευή, έτσι ώστε κατά την χρήση να ελαχιστοποιηθεί η ανταλλαγή δεδομένων με τη βάση δεδομένων.

Σίγουρα για την επιλογή, την εγκατάσταση αλλά και την υποστήριξη τέτοιου εξοπλισμού απαιτείται μια συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία πρέπει να διενεργηθεί από μία ειδικά καταρτισμένη ομάδα. Ο κ. Παππάς επισημαίνει: «Η μέθοδος που ακολουθούμε στην υλοποίηση των έργων μας ξεκινάει με την ανάλυση και αποτύπωση των Εταιρικών Διαδικασιών (Business Processes) του Τεχνικού Τμήματος. Παράλληλα, ανάλογα με τα αντικείμενα υλοποίησης, συλλέγονται τα αντίστοιχα δεδομένα (Μηχανήματα, Εργασίες συντήρησης, κ.λπ.). Ακολουθεί η παραμετροποίηση του λογισμικού, σύμφωνα με τις λειτουργικές απαιτήσεις και η εκπαίδευση της ομάδας έργου. Παρατηρήσεις και βελτιώσεις που προκύπτουν στη φάση αυτή ενσωματώνονται στο λογισμικό πριν την Παραγωγική Λειτουργία του». Συμπληρώνει επίσης, ότι σίγουρα κάθε έργο είναι ξεχωριστό και μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες ενότητες από τις λειτουργίες του CMMS.

Είναι δεδομένο ότι ο έλεγχος εξόδων, η μείωση των διακοπών παραγωγής, η αύξηση της αποδοτικότητας, η συγκέντρωση της πληροφορίας και η βελτίωση της Υγείας και της Ασφάλειας είναι μερικά από τα σημαντικά οφέλη ενός λογισμικού CMMS στην παραγωγή. Σύμφωνα με τον κ. Ευφραιμίδη, αξίζει να σημειωθεί ότι το λογισμικό CMMS δεν αποτελεί από μόνο του λύση, καθώς η εφαρμογή του πρέπει να γίνει σε συνάρτηση με την καλή οργάνωση και σίγουρα τη σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού.

EAM System – Enterprise Asset Management
Το σύστημα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σχεδιάστηκε για να ελέγχει τον κύκλο ζωής του εξοπλισμού με σκοπό την αύξηση της διάρκειας ζωής του, έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος και να βελτιωθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού, προκειμένου να παραχθεί ένα υγιές περιβάλλον εργασίας. Το σύστημα Enterprise Asset Management εφαρμόζεται για τον καλύτερο σχεδιασμό, αλλά και τη βελτιστοποίηση, την εκτέλεση και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων συντήρησης. Το EΑΜ αναφέρεται, επίσης, συχνά ως CMMS (Computerized Maintenance Management System), ωστόσο υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των συστημάτων EAM και CMMS ακόμη και αν έχουν παρόμοιο στόχο.

Ακριβώς επειδή έχουν σχεδιαστεί για τις επιχειρήσεις, τα συστήματα EAM εξυπηρετούν όλες τις πτυχές ενός οργανισμού, που σχετίζονται με τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Αυτό περιλαμβάνει λειτουργίες, όπως συντήρηση και απογραφή MRO, αλλά καλύπτει επίσης τις προμήθειες MRO, τη διαχείριση μηχανικών έργων, τη λογιστική, τις λειτουργίες, τη διαχείριση αξιοπιστίας, την ασφάλεια και τη συμμόρφωση, ακόμη και την επιχειρηματική ευφυΐα (BI) για την υποστήριξη του στρατηγικού σχεδιασμού σε επίπεδο επιχείρησης. Από όλα αυτά προκύπτει ότι το Enterprise Asset Management είναι ένα πιο περίπλοκο σύστημα, καθώς διαχειρίζεται ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός περιουσιακού στοιχείου. Σε γενικές γραμμές, το συγκεκριμένο λογισμικό προσφέρει μια μεγαλύτερη οπτική σε σύγκριση με το CMMS.

Το EAM περιγράφει τους στόχους, δίνοντας ταυτόχρονα λύσεις για την επίτευξη αυτών, ενώ λαμβάνει υπόψη τον προϋπολογισμό και τα οικονομικά, τις δεξιότητες των εργαζομένων, τα ανταλλακτικά και τις πληροφορίες περιουσιακών στοιχείων. Το EAM είναι ένα λογισμικό που διατηρεί μια βάση δεδομένων με πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες συντήρησης. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τους εργαζόμενους στη συντήρηση να εκτελούν την εργασία τους πιο αποτελεσματικά. Για παράδειγμα, μπορεί να αναλύσει ποια περιουσιακά στοιχεία απαιτούν συντήρηση και ποια ανταλλακτικά πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση εξοπλισμού.

Total Productive Maintenance (TPM)
Με βάση όλα τα προηγούμενα, γίνεται επιβεβλημένο ότι πρέπει να υπάρχει ένα εργαλείο, το οποίο όχι μόνο να οργανώνει τη σειρά των εργασιών, αλλά και αυτόματα να παρέχει πολύτιμα data που θα βοηθήσουν την τεχνική ομάδα να εξελίσσεται διαρκώς. Απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας, σημειώνει ο κ. Ευφραιμίδης, αποτελεί η παράλληλη κινητοποίηση και εγρήγορση του τεχνικού προσωπικού προς την κατεύθυνση των εταιρικών στόχων. Σε αυτό το πλαίσιο, η εφαρμογή του ολιστικού μοντέλου TPM έρχεται να αναδείξει την αξία της συνεργασίας μεταξύ παραγωγής και συντήρησης, αλλά και την αναγκαιότητα για διαρκή βελτίωση.

Με την εισαγωγή συστηματικών μεθόδων παραγωγής για τη βελτίωση τόσο του εξοπλισμού όσο και των ανθρώπων παραγωγής μπορεί να μεγιστοποιηθεί η συνολική αποτελεσματικότητα και να επιτευχθεί η προσδοκώμενη παραγωγική αριστεία. Στον τομέα αυτό, το σύστημα TPM (Συνολική Παραγωγική Συντήρηση) μπορεί να ικανοποιήσει αυτές τις ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα, βασική ιδέα αυτής της προσέγγισης είναι η πλήρης συμμετοχή των εργαζομένων από όλα τα επίπεδα ενός οργανισμού στη συντήρηση του δικού τους εξοπλισμού, καθώς και η έμφαση στην προληπτική συντήρηση. Το οικοδόμημα του ΤΡΜ θεμελιώνεται πάνω στο σύστημα 5S, ένα απλό εργαλείο για την οργάνωση του χώρου εργασίας με έναν καθαρό, αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο το οποίο βελτιώνει την παραγωγικότητα.

Έτσι, η λειτουργία της παραγωγής αναβαθμίζεται μέσα από τους ακόλουθους 8 πυλώνες:
1 Αυτόνομη Συντήρηση: Την ευθύνη για την συντήρηση του εξοπλισμού τους έχουν οι χειριστές, που αξιολογούν την κατάσταση των μηχανών.
2 Βελτίωση διαδικασιών και μηχανών: Μέσα από την εφαρμογή του TPM για τη βελτίωση του σχεδιασμού νέου εξοπλισμού, επιτυγχάνεται η κατανόηση της λειτουργίας του εξοπλισμού παραγωγής.
3 Προληπτική Συντήρηση: Μέσα από τη συνεργασία μικρών διατμηματικών ομάδων εργαζομένων επιτυγχάνεται συνεχείς, βαθμιαίες βελτιώσεις στη λειτουργία του εξοπλισμού.
4 Πρόωρη διαχείριση νέου εξοπλισμού: Αξιοποιώντας τις πρακτικές γνώσεις και τις εκθέσεις αξιολόγησης, οι υπεύθυνοι της ομάδας προσπαθούν να βελτιώσουν το σχεδιασμό του νέου εξοπλισμού.
5 Διαχείριση Ποιότητας διαδικασιών: Στοχεύει ειδικά σε αστοχίες ποιότητας, οργανώνοντας έργα βελτίωσης που εστιάζουν στην αφαίρεση των πραγματικών αιτίων δημιουργίας ελαττωμάτων.
6 Διοικητικές εργασίες: Πρόκειται για την εφαρμογή του TPM στις διοικητικές διαδικασίες.
7 Εκπαίδευση και Κατάρτιση: H εκπαιδευτική διαδικασία και κατάρτιση συμπληρώνει τα κενά που είναι αναγκαία για την επίτευξη στόχων.
8 Ασφάλεια και αειφόρος επιτυχία: Δίνει έμφαση στην υγεία και στην ασφάλεια και με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζει την θετική έκβαση του TPM.

Το CMMS και το EAM είναι λογισμικά που διατηρούν μία βάση δεδομένων με πληροφορίες, σχετικά με τις εργασίες συντήρησης. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τους εργαζομένους συντήρησης να εκτελούν την εργασία τους πιο αποτελεσματικά και κατ’ επέκταση τη διοίκηση να λαμβάνει αποφάσεις, με βάση το υπολογισμένο κόστος των βλαβών.
Σε καθημερινή βάση, οι εταιρείες αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις στην υιοθέτηση αυτών των νέων τεχνολογιών. Αν θέλουν όμως, να οικοδομήσουν και να διατηρήσουν το προβάδισμα στον αγώνα του ανταγωνισμού, θα πρέπει να διευρύνουν και να εμβαθύνουν τις πρακτικές γνώσεις τους σχετικά με τις ψηφιακές τεχνολογίες και τις σχετικές περιπτώσεις χρήσης τους και, στη συνέχεια, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν προσαρμοσμένες ψηφιακές στρατηγικές κατασκευής. Σύμφωνα με τον κ. Παππά, «στον τομέα της βιομηχανίας, τόσο οι βιομηχανίες υλικών κατασκευής (χάλυβα, τσιμέντου), όσο και οι βιομηχανίες που έχουν μεγάλες απαιτήσεις ελέγχων (τροφίμων και ποτών, φαρμάκων, πλαστικών) αποτελούν τους κλάδους που είναι αρκετά δραστήριοι στην υιοθέτηση τέτοιων λύσεων.

Λόγω του μεγέθους και της φύσης της δραστηριότητάς τους υπάρχει επιτακτική ανάγκη για κεντρική οργάνωση του Τεχνικού Τμήματος, την αποτύπωση της δραστηριότητας του τμήματος σε μια ενοποιημένη εφαρμογή και την τεκμηρίωση των εργασιών του Τεχνικού Τμήματος, τόσο για εσωτερική χρήση, όσο και κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων από πελάτες τους ή από εξωτερικούς auditors στα πλαίσια πιστοποίησης των διαδικασιών και των προϊόντων τους».

Όπως εύστοχα επισήμανε ο κ. Ευφραιμίδης, ο εκσυγχρονισμός της βιομηχανικής συντήρησης αποτελεί μονόδρομο. Έτσι, οι εταιρείες που δεν θα αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες του Industry 4.0, δεν θα μπορέσουν να προσαρμοστούν στις νέες εξελίξεις του σύγχρονου κόσμου. Οι επιχειρήσεις ακολουθώντας αυτό το μονοπάτι, θα προσδώσουν αξία στο έργο και στους μελλοντικούς στόχους τους, έτσι ώστε να εξελιχθούν και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της αγοράς.