Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΚΡΗΤΙΚΗ ΓΗ ΙΚΕ» στις διατάξεις του ν. 4399/2016, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων.Η επένδυση αναφέρεται στην ίδρυση επιχείρησης παραγωγής και τυποποίησης παραδοσιακών ζυμαρικών στη θέση Κάμπος στην Π.Ε. Χανίων, Π. Κρήτης και είναι συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.334.512,66 ευρώ.

Τι φέρνουν οι εταίροι «στο τραπέζι»
Το κεφάλαιο της εταιρείας, που ιδρύθηκε το περασμένο Καλοκαίρι, ορίσθηκε σε 250.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 2.500 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ το καθένα. Η εταίρος Σκυλουράκη Κλεάνθη κατέβαλε 50.000 ευρώ μετρητά, ανέλαβε δε την υποχρέωση να καταβάλλει 200.000 ευρώ έως το τέλος του 2021 και έλαβε 2500 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ έκαστο.

Η εταίρος Μαρεντάκη Φιλία εισφέρει στην εταιρεία τις επόμενες εξωκεφαλαιακές εισφορές:
• Εισφορά της Γνώσης του αντικειμένου (λειτουργία των μηχανών – παραγωγική διαδικασία για τη παραγωγή παραδοσιακών ζυμαρικών)
• Εισφορά της Γνώσης παραδοσιακών συνταγών προσαρμοσμένες στη σύγχρονη παραγωγική διαδικασία. Συνταγές για παραδοσιακές χυλοπίτες, χυλοπίτες με γεύσεις, ως έτοιμο γεύμα, ξινόχοντρο – χόντρο.
• Εισφορά του καταξιωμένου ονόματος και της ποιότητας των προϊόντων «ΚΡΗΤΙΚΗ ΓΗ» στην ελληνική αγορά. Αυτό αποδεικνύεται με τις συμφωνίες και τις μακρόχρονες συνεργασίες με μεγάλα σούπερ μάρκετ που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός Ελλάδας (ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΡΗΤΙΚΟΣ,
ΣΥΝΚΑ, ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ, ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, LIDL).

Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές, που εισφέρει η εταίρος Μαρεντάκη Φιλία του Θεοδόση, αποτιμήθηκαν με κοινή συμφωνία των εταίρων κατά ρητή δήλωσή τους στο παρόν καταστατικό στο ποσό των 250.000 ευρώ και λαμβάνει 2500 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ έκαστο.