Κατά 12,3% υποχώρησε ο δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία το 2023 έναντι αύξησης 27,7% το 2022. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2022, παρουσίασε μείωση 12,3% έναντι αύξησης 27,7% κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων. Επιπλέον, ο Γενικός Δείκτης τον μήνα Δεκέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον δείκτη Νοεμβρίου 2023, παρουσίασε μείωση 2,7% έναντι μείωσης 2,6% κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του 2022.

Η μείωση οφείλεται στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 4,1%, ενώ ο Δείκτης Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης παρέμεινε αμετάβλητος. Τέλος, η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 8,7%, τον Δεκέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο του Δεκεμβρίου 2022, οφείλεται: α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 12,2% και β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 1,6%.