Συνεχίστηκε -έστω και οριακά- η βελτίωση του οικονομικού κλίματος τον Νοέμβριο, με παράλληλη άνοδο της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Τα παραπάνω καταγράφει ο ΙΟΒΕ στο τελευταίο του μηνιαίο «Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία», τονίζοντας ωστόσο τους κινδύνους που απορρέουν για τον κλάδο από την κατακόρυφη αύξηση του κόστους της ενέργειας. Πιο αναλυτικά, ο δείκτης του οικονομικού κλίματος διαμορφώθηκε τον Νοέμβριο στις 113,4 μονάδες, έναντι 112,4 μονάδων τον προηγούμενο μήνα και 91,2 μονάδων πριν ένα χρόνο. Σημαντική ήταν η άνοδος των εξαγωγών (21,2%) τον Σεπτέμβριο και της παραγωγής (2,5%) τον Οκτώβριο. Επίσης, συνεχίστηκε η αύξηση του κόστους ηλεκτρισμού τον Οκτώβριο, κατά 49,8% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, με σημαντική αύξηση και για το Φυσικό Αέριο.

Ακολουθούν κάποια βασικά σημεία του δελτίου:
• Ισχυρή άνοδος του ΑΕΠ το γ’ τρίμηνο του 2021, κατά 13,4%, κατόπιν ανάκαμψης 16,6% στο προηγούμενο τρίμηνο. Συνολικά στο εννεάμηνο φέτος σημειώθηκε ρυθμός ανάκαμψης 8,9%. Αύξηση στο γ’ τρίμηνο ισχυρότερη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3,9%).
• Ενίσχυση εξαγωγών 48,6 % στο γ’ τριμ. του 2021. Άνοδος των εξαγωγών υπηρεσιών (+84,6%) ενώ οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν εκ νέου (+9,2%).
• Ήπια επιδείνωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 110,2 μον. τον Νοέμβριο από 112,9 μον. τον Οκτώβριο, από επιδείνωση εκτιμήσεων και προβλέψεων για τις παραγγελίες και την τρέχουσα ζήτηση για την παραγωγή προσεχώς. Οι εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας και οι επιδράσεις αυτών στην οικονομία αναμένεται να επηρεάσουν ισχυρά τις προσδοκίες επιχειρήσεων στους επόμενους μήνες.
• Ήπια άνοδος για το εργοστασιακό δυναμικό και υποχώρηση για την εξασφαλισμένη παραγωγή. Οι μήνες εξασφαλισμένης παραγωγής υποχώρησαν στους 4,2 μήνες, με το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού να ενισχύεται στο 78,2% τον Νοέμβριο.
• Συνεχίστηκε η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής 2,5% τον Οκτώβριο σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο. Σημαντική άνοδος 16,0% (y-o-y) στην Ελλάδα. Όσον αφορά στους επιμέρους τομείς, αυξήθηκαν ως εξής: Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος (30,7%), Ορυχεία-Λατομεία (26,0%), Μεταποίηση (14,6%). Σε κλάδους υψηλής σημασίας για την οικονομία, σημειώθηκε αύξηση στα Φάρμακα (15,3%) και τα Τρόφιμα (12,3%). Ήπια εξασθένιση της παραγωγής καταγράφηκε στα Βασικά μέταλλα (-3,7%).
• Σημαντική άνοδος των εξαγωγών βιομηχανίας 21,2% τον Σεπτέμβριο (y-o-y). Αύξηση εμπορικού ελλείμματος στα €2,9 δισεκ. από €1,9 δισεκ. ένα έτος πριν.
• Συνεχίστηκε η αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας τον Οκτώβριο, κατά 49,8% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σημαντική αύξηση και για το Φυσικό Αέριο.
• Ενίσχυση του δείκτη κύκλου εργασιών της βιομηχανίας 30,4% το γ’ τρίμ. του 2021 (y-o-y) στην Ελλάδα έναντι 12,9% στην ΕΕ.
• Άνοδος της δραστηριότητας για όλους τους τομείς το γ΄ τριμ. του 2021 σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Η Μεταποίηση στους τομείς με την ισχυρότερη άνοδο (+31,3%).
• Αύξηση της απασχόλησης στη Βιομηχανία για πρώτη φορά ύστερα τέσσερα συνεχόμενα τρίμηνα μείωσης. Το β’ τρίμ. του 2021 οι απασχολούμενοι στη Βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 0,9% ή κατά 3,5 χιλ. άτομα συγκριτικά με το β’ τριμ. 2020 (στους 389,3 χιλ. από τους 385,8 χιλ.).
• Συνεχίστηκε η ενίσχυση των τιμών εισαγωγών τον Σεπτέμβριο, κατά 26,4% από 18,8% τον Αύγουστο. Ηπιότερη ενίσχυση για τις τιμές στην Ευρωζώνη (16,9% από 15,1% τον προηγούμενο μήνα). Ανοδικά και ο δείκτης τιμών παραγωγού τον Οκτώβριο (22,1%) από 17,4% τον Σεπτέμβριο. Σε χαμηλότερα επίπεδα οι μεταβολές σε Ευρώπη (στην περιοχή του 11,7% από 9,9% τον προηγούμενο μήνα).

Τα κορυφαία εξαγόμενα βιομηχανικά προϊόντα του γ’ τριμήνου
Πρωτοπόρησαν για τις εξαγωγές τους το γ’ τρίμηνο του 2021 τα Φαρμακευτικά σκευάσματα, με €707 εκατ. (+1,9% σε σχέση με ένα χρόνο πριν), και το Αλουμίνιο, με €545 εκατ. (+50,2%, y-o-y). Στο γ’ τριμ. του 2021, το 81% των βιομηχανικών προϊόντων κατευθύνθηκαν προς ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ένα μόλις 5,8% προς Β. Αμερική.