Υψηλό επίπεδο ωριμότητας κατακτά, πλέον, η τεχνολογία Internet of Things μεταξύ των επιχειρήσεων ανά τον κόσμο, με – σχεδόν – όλους τους κλάδους της βιομηχανίας να δρομολογούν αυξημένες επενδύσεις στο ΙοΤ. Μάλιστα, οι επενδύσεις στο Internet of Things αναμένεται να ξεπεράσουν άλλους δημοφιλείς τομείς επενδύσεων Πληροφορικής, όπως το cloud ή τα big data & business analytics.

Σύμφωνα με νέα έρευνα της Inmarsat, οι επιχειρήσεις, παγκοσμίως, σχεδιάζουν να επενδύσουν μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού ΙΤ τους σε έργα IoT τα επόμενα τρία χρόνια. Εταιρείες από όλους τους κλάδους της βιομηχανίας, όπως διαπιστώνει η έρευνα, σχεδιάζουν να διαθέσουν κατά μέσο όρο $2,8 εκατ. για τις επενδύσεις τους στο IoT έως το 2024. Για την ακρίβεια, το IoT αντιπροσώπευε κατά μέσο όρο το 7% των προϋπολογισμών Πληροφορικής των εταιρειών μεταξύ 2017 και 2020. Πλέον, οι επιχειρήσεις απαντούν ότι σκοπεύουν να δαπανήσουν ποσοστό 10% των προϋπολογισμών ΙΤ σε έργα IoT την επόμενη τριετία.

Οι προγραμματισμένες επενδύσεις σε IoT είναι σημαντικά υψηλότερες από εκείνες που προορίζονται για άλλες τεχνολογίες του Industry 4.0, συμπεριλαμβανομένων του cloud computing (9%), της ασφάλειας επόμενης γενιάς (7,5%), της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων (7,3%), της ρομποτικής (5,3%), της μηχανικής μάθησης (4,8%) και της εικονικής πραγματικότητας (4,3%).

Πάντως, οι αναλυτές διαπιστώνουν αισθητές διαφοροποιήσεις στα προγραμματισμένα επίπεδα επενδύσεων IoT μεταξύ διαφορετικών τομέων της βιομηχανίας. Οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου σκοπεύουν να επενδύσουν τα περισσότερα τα επόμενα τρία χρόνια (κατά μέσο όρο $3,2 εκατ.). Ακολουθούν οι εταιρείες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ($3,1 εκατ.), επιχειρήσεις μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας ($3 εκατ.), μεταλλευτικές επιχειρήσεις ($2,7 εκατ.) και τέλος, αγροτικές επιχειρήσεις ($2 εκατ.).