Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία με μήνα αναφοράς τον Οκτώβριο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2020, παρουσίασε αύξηση 23,5% έναντι μείωσης 6,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2020 με το 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Η αύξηση οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Eξωτερικής Aγοράς κατά 35,3% και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 20,1%.

Αντίστοιχα, ο Γενικός Δείκτης τον Οκτώβριο 2021 σε σύγκριση με τον δείκτη του Σεπτεμβρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 3,3% έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2020 και οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς κατά 5,9% και αυτή του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 2,5%.