Ικανοποιητικές επιδόσεις πέτυχε η εταιρεία εκκοκισμού βαμβακιού ΒΙΟΛΑΡ στη χρήση που έκλεισε τον Ιούνιο του 2023, πριν δεχτεί ωστόσο ισχυρό πλήγμα από την κακοκαιρία του Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλία. Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 30/6/2022 έως 30/6/2023, ο κύκλος εργασιών διαμορφώνεται στα 232.724.748 ευρώ, από 214.316.958 ευρώ στην προηγούμενη χρήση, με τη διοίκηση να χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα ικανοποιητικά. «Με βάση τη μέχρι τώρα πορεία της εταιρείας και παρά το συνεχιζόμενο δυσχερές οικονομικό περιβάλλον, αναμένεται μια σταθερότητα και ευελπιστούμε μία μικρή αύξηση στις πωλήσεις της επόμενης χρήσης», σημειώνει η διοίκηση, κάνοντας λόγο για δίπτυχο μείωσης των δαπανών και διατήρησης ή και αύξησης των πωλήσεων.

Ειδική αναφορά γίνεται στην κακοκαιρία Daniel, η οποία προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε πάγιο εξοπλισμό και σε αποθέματα στις εγκαταστάσεις της ΒΙΟΛΑΡ στη Θεσσαλία. «Επιπρόσθετα, μέρος των απαιτήσεων από πωλήσεις αγροεφοδίων και προκαταβολές σε παραγωγούς στο πλαίσιο συμφωνιών για παράδοση της παραγωγής τους, θεωρούνται επισφαλή καθώς χρησιμοποιήθηκαν για να καλύψουν το κόστος παραγωγής τους», σημειώνεται στην έκθεση διαχείρισης, όπου και διευκρινίζεται ότι η εταιρεία αξιολογώντας την υφιστάμενη κατάσταση αναπροσάρμοσε τις προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων σε βάρος των αποτελεσμάτων της κλειόμενης χρήσης.