Με φόντο τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου ο όμιλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ συνεχίζει την υλοποίηση του εξαγγελθέντος επενδυτικού του πλάνου. Συγκεκριμένα, ο όμιλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ διαβεβαίωσε, με ανακοίνωσή του, το επενδυτικό κοινό πως ολοκληρώνεται η κατασκευή του νέου αποθηκευτικού χώρου προϊόντων αλουμινίου στο Κουλούρι Λάρισας ενώ έχει παραληφθεί η νέα πρέσσα διέλασης αλουμινίου και ξεκινά η εγκατάστασή της ώστε να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του έτους.

Παράλληλα, αποπερατώθηκε ο Φ/Β σταθμός 10MW για την εταιρεία ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και αναμένεται να συνδεθεί στο δίκτυο εντός του Σεπτεμβρίου ενώ ολοκληρώθηκε και η κατασκευή ενός υποσταθμού δυναμικότητας 100MW. Ακόμη, καταβάλλονται προσπάθειες για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση άδειας για Φ/Β 50 MW αλλά και για την κατασκευή Φ/Β σταθμών 10 MW για την ΕΞΑΛΚΟ και 5MW για την ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα, σημαντική αύξηση του τζίρου κατά 46% κατέγραψε ο όμιλος κατά το α’ εξάμηνο του 2022 έναντι του 2021, με κέρδη προ φόρων 7,51 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,90 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2021. Η δε μητρική ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε., κατέγραψε καθαρές πωλήσεις στο α΄ εξάμηνο του 2022 2,76 εκατ. ευρώ έναντι 1,71 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021. Πάντως, ο όμιλος εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος ως προς τις προβλέψεις του, εκτιμώντας ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η κρίση της ενέργειας καθιστούν επισφαλή οποιαδήποτε πρόβλεψη.