Ο Όμιλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ παρουσίασε τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021. Ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε το εννεάμηνο του 2021 στα € 139,14 εκατ. έναντι € 90,36 εκατ. στο αντίστοιχο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 53,99%. Ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε το Γ΄ τρίμηνο του 2021 στα € 49,08 εκατ. έναντι € 32,14 εκατ. στο αντίστοιχο Γ΄ τρίμηνο του 2020 σημειώνοντας αύξηση κατά 52,70%.

Ο κύκλος εργασιών στο εννεάμηνο της εταιρείας ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. αυξήθηκε κατά 20,01% και ανήλθε στα € 3,92 εκατ. το 2021 έναντι € 3,27 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Ο αντίστοιχος κύκλος εργασιών το Γ΄ τρίμηνο του 2021, αυξήθηκε κατά 25,61% και ανήλθε στα € 2,20 εκατ. έναντι € 1,76 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
Η εξάπλωση της πανδημίας δεν επέδρασε σημαντικά στον κύκλο εργασιών του Ομίλου, ενώ οι επιπτώσεις της αύξησης του κόστους της ενέργειας και των μεταφορικών αναμένεται να επηρεάσουν ανάλογα και την τιμολογιακή πολιτική του. Ωστόσο, η αύξηση των τιμών του αλουμινίου επηρέασε θετικά τα αποτελέσματά του και το Γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2021.

Έρχονται τιμολογιακές αυξήσεις
Η διοίκηση του Ομίλου αντιμετώπισε όλες τις προκλήσεις που επέφερε η πανδημία, ενώ από την πρώτη στιγμή έθεσε σε προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού, διασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας και θα εξακολουθήσει να πράττει το ίδιο όσο αυτό χρειαστεί.
Αναμένεται να προχωρήσει σε τιμολογιακές αυξήσεις για να αντισταθμισθεί η αύξηση του κόστους της ενέργειας και των μεταφορικών, θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο θέμα της ενεργειακής κρίσης και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί και να προσαρμοστεί στις όποιες διακυμάνσεις των τιμών που επηρεάζουν το ενεργειακό και μεταφορικό κόστος και όλη την λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου.