Στα δύο ευρώ ανά μετοχή έκλεισε το placement της Viohalco για τη διάθεση 25.000.000 μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές, μέσω της διαδικασίας επιταχυνόμενης κατάρτισης βιβλίου προσφορών.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, οι μετοχές που διατίθενται αντιστοιχούν στο 6,66% της Eλβαλχαλκόρ, ενώ η Viohalco έχει συμφωνήσει σε περίοδο δέσμευσης 60 ημερών. Η διαδικασία placement εκτιμάται ως πολύ σημαντική, όσο και αναμενόμενη, ενώ σκοπό έχει την ενίσχυση της ρευστότητας της Viohalco αλλά και τη διεύρυνση της διασποράς της ΕlvalHalcor.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της από 26 Απριλίου 2021, η Viohalco S.A. έχει ολοκληρώσει τη διάθεση 25.000.000 μετοχών με ιδιωτική τοποθέτηση σε τιμή 2 ευρώ ανά Διατεθείσα Μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., σε θεσμικούς επενδυτές μέσω της διαδικασίας επιταχυνόμενης κατάρτισης βιβλίου προσφορών.

Τα ακαθάριστα έσοδα της Viohalco από τη Συναλλαγή ανέρχονται σε 50.000.000 ευρώ. Οι Διατεθείσες Μετοχές αντιστοιχούν σε ποσοστό 6.66 % του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Eταιρείας. Αμέσως μετά το διακανονισμό της Συναλλαγής, η Viohalco θα κατέχει 318.111.475 μετοχές στην Εταιρεία, ήτοι 84,78% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η ημερομηνία συναλλαγής για τη Συναλλαγή είναι η 27η Απριλίου 2021 και ο διακανονισμός αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 29 Απριλίου 2021».