Σημαντική αύξηση εμφάνισαν τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου Viohalco στο πρώτο εξάμηνο του έτους, καθώς όλες οι εταιρείες του ομίλου σημείωσαν ισχυρές οικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις, αφού οι παγκόσμιες τάσεις οδήγησαν σε αύξηση της ζήτησης για προϊόντα με βιώσιμα χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 33% στα 2.489 εκατ. ευρώ έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2020, λόγω της ανόδου της ζήτησης σχεδόν σε όλους τους κλάδους καθώς και της αύξησης των τιμών των μετάλλων.

Η ενοποιημένη λειτουργική κερδοφορία αυξήθηκε κατά 53% και διαμορφώθηκε στα 196 εκατ. Ευρώ, ενώ το ενοποιημένο EBITDA, που περιλαμβάνει την επίπτωση των τιμών μετάλλων, ανήλθε σε 253 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 135%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 137 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 7 εκατ. ευρώ πέρυσι, κυρίως λόγω των βελτιωμένων επιδόσεων του κλάδου χάλυβα, του ισορροπημένου προϊοντικού μείγματος του κλάδου καλωδίων και της σταθερής ανάπτυξης των κλάδων αλουμινίου και χαλκού, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 93,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 17,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Απρόσκοπτα συνεχίζονται οι επενδύσεις
Η άνοδος αυτή, αντανακλά τόσο την ανθεκτικότητα του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου των εταιρειών της Viohalco, όσο και τις ενέργειες αξιοποίησης των ενδείξεων ανάκαμψης μετά την πανδημία στις αγορές δραστηριοποίησής τους, τη συνάφεια των προϊόντων τους με τις διεθνείς τάσεις που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία και τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα, καθώς και την αύξηση των τιμών των μετάλλων κατά την περίοδο.

Παράλληλα, όσον αφορά ειδικότερα τους κλάδους αλουμινίου, χάλυβα και χαλκού, αναμένεται να συνεχίσουν να ωφελούνται από τις ευνοϊκές τάσεις στη ζήτηση, ενώ οι επενδύσεις για την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου προϊόντων και της κερδοφορίας συνεχίστηκαν απρόσκοπτα.