Στα 6,3 δισ. ευρώ το 2023 έναντι 6,99 δισ. ευρώ το 2022, ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco S.A, ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων όγκων και μειωμένων τιμών μετάλλων. Παράλληλα, η ενοποιημένη λειτουργική κερδοφορία (αναπροσαρμοσμένο EBITDA) ανήλθε σε 537 εκατ. ευρώ έναντι 649 εκατ. ευρώ το 2022 ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 91 εκατ. ευρώ έναντι 375 εκατ. ευρώ το 2022.

Όσον αφορά τους επιμέρους κλάδους, σημαντική ήταν η αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας για τους κλάδους καλωδίων και σωλήνων χάλυβα, χάρη στη δυναμική ζήτηση, την επιτυχημένη υλοποίηση υφιστάμενων έργων και την ανάθεση νέων έργων. Ειδικότερα, σημειώθηκε αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας του κλάδου χαλκού, χάρη στο βελτιωμένο μείγμα προϊόντων και στην αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας της Sofia Med.

Ο κλάδος αλουμινίου επηρεάστηκε από την παγκόσμια κάμψη της ζήτησης, ειδικά για προϊόντα του τομέα της λιθογραφίας ενώ ο κλάδος χάλυβα επηρεάστηκε από τη συρρίκνωση της ζήτησης του ευρωπαϊκού κατασκευαστικού τομέα, το αυξημένο κόστος της ενέργειας και την άνοδο των εισαγωγών από χώρες χαμηλού κόστους, τα οποία αντισταθμίστηκαν μερικώς από την ανάπτυξη του ελληνικού κατασκευαστικού τομέα.

Ως εκ τούτου, οι προσπάθειες του Ομίλου εστίασαν στην προσαρμοστικότητα του χαρτοφυλακίου προϊόντων στις τρέχουσες συνθήκες, τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας και την αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Viohalco, Ιπποκράτης Ιωάννης Στασινόπουλος δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Το 2023, οι εταιρείες της Viohalco απέδειξαν την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων και πληθωριστικών πιέσεων, η Viohalco επέδειξε ανθεκτικότητα όσον αφορά στις επιδόσεις, ενώ μείωσε τα επίπεδα του δανεισμού της».