Μία πρωτοβουλία που στοχεύει στην οργάνωση μιας άμεσης επικοινωνίας με τους πολίτες, για το έργο της εξυγίανσης της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να οργανωθεί πολεοδομικά και να εξυγιανθεί περιβαλλοντικά η βιομηχανική περιοχή, παρουσιάστηκε στο πλαίσιο Συνέντευξης Τύπου από τον Δήμο Τανάγρας.

Στο πλαίσιο της εξαγγελίας έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας HELP DESK, η οποία τίθεται σε πλήρη εφαρμογή από τις 20 Δεκεμβρίου 2021, ο Τεχνικός Σύμβουλος του Δήμου Τανάγρας και Πρόεδρος της RE.DE-PLAN ΑΕ CONSULTANTS, κ. Μανώλης Μπαλτάς, εξήγησε ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή – πλατφόρμα, θα αποτελέσει το διαρκές μέσο επικοινωνίας όλων των ενδιαφερομένων, προκειμένου ο Δήμος να συμβάλει στο έργο της εξυγίανσης με συμμετοχικές διαδικασίες, να σεβαστεί και να εξυπηρετήσει τις αρχές που δεσμεύτηκε, με την υποστήριξη ενημερωμένων πολιτών, ιδιοκτητών γης και εγκατεστημένων επιχειρήσεων, για την κοινωνική διάσταση του εγχειρήματος, ταυτόχρονα με την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας αλλά και του δημοσίου συμφέροντος.