Δύο νέα στελέχη καλωσόρισε η Vimachem στο ανθρώπινο δυναμικό της. Πρόκειται για τον IoT Automation Engineer, Φάνη Σιαφάκα και τον Σωκράτη Κελεμίδη που αναλαμβάνει Junior Software Engineer. Ο κ. Σιαφάκας φέρνει 4 χρόνια εμπειρίας στην ενσωμάτωση συσκευών/αισθητήρων, μηχανών (PLC) και συστημάτων (ERP, MES, WMS). Στόχος του είναι να υποστηρίξει παγκόσμιους πελάτες της Vimachem στην ενσωμάτωση μηχανημάτων και άλλων συσκευών στην υποδομή IT και στα συστήματα MES/ERP που θα επιτρέψουν τη βελτιστοποίηση διαδικασιών βάσει δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Από την άλλη, ο κ. Κελεμίδης φέρνει εμπειρία 1 έτους στην ανάπτυξη λογισμικού. Παράγει καθαρό και αποτελεσματικό κώδικα και θα συνεργάζεται με προγραμματιστές για τον σχεδιασμό αλγορίθμων και διαγραμμάτων ροής.