Με ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης και πλούσιο πορτφόλιο σε Ελλάδα και εξωτερικό, η Vimachem δραστηριοποιείται με επιτυχία στον κλάδο του Software και του Hardware, καθώς και των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ο Αλέξανδρος Βίδρας, CEO και ο Φίλιππος Βίδρας, COO, αναλύουν τους λόγους για τους οποίους η χρήση της τεχνολογίας και η εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν μονόδρομο για τις ελληνικές βιομηχανίες και το σημαντικό ρόλο της Vimachem σε αυτή τη μετάβαση προς το industry 4.0.
Ποιες είναι οι λύσεις που προσφέρετε στις βιομηχανικές επιχειρήσεις;
Η Vimachem προσφέρει end-to-end λύσεις, οι οποίες συνδυάζουν παραγωγικό και συσκευαστικό εξοπλισμό, ρομποτικά συστήματα με μηχανική όραση και λύσεις industrial software, οι οποίες επιτρέπουν τη μείωση του κόστους παραγωγής με την παράλληλη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος.
Εφαρμόζουμε την φιλοσοφία 4Ι, η οποία αποτελεί κομβικό κομμάτι της πλατφόρμας μας:
• Integrated
• Intelligent
• Intuitive
• Impactful
Σε ποιους βιομηχανικούς τομείς βρίσκουν εφαρμογή;
Ξεκινήσαμε την εταιρεία το 2007 με την αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού με μηχανήματα για την παραγωγή και συσκευασία φαρμάκων, τροφίμων και καλλυντικών. To συγκεκριμένο business unit, βασιζόμενο στις μακροχρόνιες συνεργασίες με κορυφαίους οίκους μηχανημάτων του εξωτερικού, μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας, τα οποία εγκαθιστούμε και υποστηρίζουμε μέσω της εξειδικευμένης ομάδας μηχανικών μας.
Παράλληλα, το 2014 ξεκινήσαμε την ανάπτυξη λύσεων λογισμικού με στόχο τη διασύνδεση μηχανημάτων και τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών και συσκευαστικών διαδικασιών. Στο συγκεκριμένο business unit, καθώς έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε λύσεις software σε όλο τον κόσμο από την Αθήνα, έχουμε γνωρίσει τεράστια ανάπτυξη καθώς έχουμε πλέον πελάτες πολυεθνικές σε 25 χώρες σε όλο τον κόσμο, από τις ΗΠΑ μέχρι την Ιαπωνία, τη Βραζιλία και την Αυστραλία.
Τέλος, το 2018 ξεκινήσαμε ένα νέο business unit, το οποίο επικεντρώνεται σε τεχνολογίες Industrial Internet of Things (IIoT), ρομποτικών συστημάτων, μηχανικής όρασης και augmented reality. Χρησιμοποιώντας το background μας σε μηχανολογικό εξοπλισμό και με την βαθιά εξειδίκευση και εμπειρία που έχουμε αναπτύξει στο software, είμαστε στη μοναδική θέση να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις hardware, software και automation και να έχουμε αναδειχθεί σε μικρό χρονικό διάστημα σε ηγέτιδα παγκόσμια δύναμη στο χώρο του Manufacturing Automation, όπως αποδεικνύεται από τη συνεργασία μας με παγκόσμιες φαρμακοβιομηχανίες και βιομηχανίες τροφίμων σε όλο τον κόσμο.
Από τα παραπάνω προκύπτει και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Vimachem στην αγορά;
Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην προσέλκυση, εκπαίδευση και διατήρηση των κορυφαίων ταλέντων της ελληνικής αγοράς. Πιστεύουμε ότι η ομάδα της Vimachem αποτελεί το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μας και για αυτό επενδύουμε στη συνεχή εκπαίδευση σε Ελλάδα και εξωτερικό όλων των στελεχών μας και στη δημιουργία κουλτούρας συνεργατικότητας και διαρκούς μάθησης. Η τεχνολογία παγκοσμίως τρέχει με ξέφρενους ρυθμούς και η ανάγκη να μαθαίνουμε διαρκώς νέες τεχνολογίες είναι καίρια στην ικανότητα μας να ανταγωνιστούμε και να ξεπεράσουμε εταιρείες τεχνολογίας από εδραιωμένες δυνάμεις όπως οι ΗΠΑ, η Γερμανία και η Ιαπωνία.
Πόσο ανθεκτικοί είναι οι κλάδοι των Φαρμάκων και των Τροφίμων στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στη χώρα μας;
Οι ελληνικές βιομηχανίες Φαρμάκων και Τροφίμων αντιμετωπίζουν παγκόσμιες πιέσεις τιμών, ανάγκη για αύξηση των προδιαγραφών ποιότητας, ενώ η εισαγωγή πολλαπλών νέων μορφών και συσκευασιών αναγκάζει τις βιομηχανίες να αναζητούν ευελιξία με παράλληλη μείωση του κόστους. Η χρήση της τεχνολογίας με την ταυτόχρονη βελτίωση την εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν μονόδρομο για τις ελληνικές βιομηχανίες φαρμάκων και τροφίμων. Από την πλευρά μας, θεωρούμε καθήκον το να υποστηρίξουμε τη σημαντική αυτή προσπάθεια.
Μου δίνετε την αφορμή να ρωτήσω πώς αξιολογείτε τη δυναμική έλευση του Industry 4.0 στο βιομηχανικό τοπίο στη χώρα μας;
Οι ελληνικές βιομηχανίες Φαρμάκων και Τροφίμων τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις με στόχο τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων εργοστασίων, αλλά και τη δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων. Κατά συνέπεια, η χρονική συγκυρία είναι ιδανική και καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια να υιοθετηθούν νέες τεχνολογίες. Σίγουρα η αλλαγή διαδικασιών και η χρήση νέων τεχνολογιών είναι δύσκολη όταν παράλληλα υπάρχει πίεση για την κάλυψη των άμεσων αναγκών παραγωγής. Για αυτό και στην Vimachem δίνουμε έμφαση στις μακροχρόνιες συνεργασίες, οι οποίες μας δίνουν τη δυνατότητα να κατανοούμε τόσο τις τωρινές όσο και τις μελλοντικές ανάγκες των πελατών μας και να προσφέρουμε λύσεις, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες αυτές. Παράλληλα, έχουμε δημιουργήσει μία εξειδικευμένη ομάδα, η οποία περιλαμβάνει μηχανικούς, στελέχη ποιότητας αλλά και οικονομικούς συμβούλους και προσφέρουμε ολοκληρωμένες τεχνο-οικονομικές λύσεις με αξιολόγηση του οικονομικού οφέλους της εκάστοτε επένδυσης, ανάλυση των προτεραιοτήτων και των αναγκών και σύνταξη στρατηγικών προτάσεων.
Όσον αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των βιομηχανιών, ποιες λύσεις λογισμικών συστημάτων προσφέρετε για τη μετάβαση σε ένα έξυπνο εργοστάσιο;
Στην Vimachem προσφέρουμε λύσεις λογισμικού, οι οποίες καλύπτουν όλες τις ανάγκες ενός παραγωγικού εργοστασίου και περιλαμβάνουν:
• Real-time έλεγχο παραγωγής και συσκευασίας
• Real-time manufacturing analytics
• Προγραμματισμό παραγωγής
• Ιχνηλασιμότητα
• Βελτιστοποίηση παραγωγικότητας
• Διαχείριση αποθήκης
Παράλληλα, με στόχο την εξόρυξη δεδομένων τόσο από σύγχρονα αλλά και παλαιότερα μηχανήματα, προσφέρουμε λύσεις industrial Internet of Things, οι οποίες περιλαμβάνουν sensors, PLCs και Edge Devices, που μας επιτρέπουν να διασυνδέσουμε στα συστήματα λογισμικού της Vimachem, το σύνολο των μηχανήματων ενός εργοστασίου. Με αυτον τον τρόπο, έχοντας real-time εικόνα του εργοστασίου, έχουμε τη δυνατότητα να μετράμε, αναλύουμε και βελτιστοποιούμε όλες τις διαδικασίες παραγωγής και συσκευασίας και να επιτυγχάνουμε τη μείωση του κόστους παραγωγής με την παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητας του εργοστασίου και της ποιότητας του τελικού προϊόντος .
Ποιες είναι οι προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι βιομηχανίες στην υιοθέτηση λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης;
Οι προκλήσεις αφορούν κυρίως στο ότι τα εργοστάσια πρέπει να ικανοποιήσουν τις υπάρχουσες ανάγκες παραγωγής και το φόρτο εργασίας, ενώ παράλληλα πρέπει διαρκώς να εκσυγχρονίζονται και να αυξάνουν την παραγωγικότητα τους. Η δυσκολία αυτή απαιτεί καλό προγραμματισμό, σκληρή δουλειά, νέα ταλέντα και στενή σχέση με καταρτισμένους προμηθευτές, οι οποίοι μπορούν γρήγορα και αποδοτικά να βοηθήσουν στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.
Συγκεκριμένα για την Τεχνητή Νοημοσύνη απαιτείται και αλλαγή της κουλτούρας καθώς η λήψη αποφάσεων με τη χρήση δεδομένων δεν είναι κάτι που αλλάζει εν μια νυκτί. Κατά συνέπεια, όπως και με κάθε αλλαγή, έτσι και με την Τεχνητή Νοημοσύνη απαιτείται η ολοκλήρωση εφαρμογών, οι οποίες θα φέρουν γρήγορα και σημαντικά πλεονεκτήματα έτσι ώστε οι βιομηχανίες να συνειδητοποιήσουν τα οφέλη και τα στελέχη των βιομηχανιών να κάμψουν την αντίσταση στην αλλαγή, την οποία κάθε νέα τεχνολογία μπορεί να προκαλέσει.
Σύνδεση μηχανημάτων και λογισμικού: Ποιες είναι οι εφαρμογές αυτής της σύζευξης στη βιομηχανική παραγωγή και ποια τα οφέλη;
Η διασύνδεση μηχανημάτων και λογισμικού είναι σημείο κλειδί για την καταγραφή και τη βελτιστοποίηση των εργοστασίων με στόχο την δημιουργία «έξυπνων» εργοστασίων, τα οποία διαρκώς βελτιώνουν διαδικασίες, μειώνουν τα κόστη και αυξάνουν την παραγωγικότητα τους. Στην Vimachem, δεδομένου του DNA που έχουμε σε μηχανήματα και της τεχνογνωσίας μας σε βιομηχανικό λογισμικό, βρισκόμαστε σε ιδανική θέση να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που συνδυάζουν μηχανήματα και λογισμικό και αποτελούμε στρατηγικό συνεργάτη της ελληνικής βιομηχανίας, στο κομμάτι υλοποίησης λύσεων Industry 4.0.
Ποιος είναι ο ρόλος των σειριακών συστημάτων για τη μετάβαση σε ένα έξυπνο και συνδεδεμένο εργοστάσιο;
Τα συστήματα σειριακών συστημάτων και ιχνηλασιμότητας που έχουμε εγκαταστήσει τα τελευταία χρόνια σε πολλαπλές ελληνικές και παγκόσμιες φαρμακοβιομηχανίες αποτελούν το πρώτο κομβικό βήμα για τη διασύνδεση μηχανημάτων με λογισμικό. Η πλειοψηφία των στελεχών των βιομηχανιών, τα οποία ασχολήθηκαν με το Track & Trace, συμμετέχουν τώρα σε πρωτοβουλίες Industry 4.0.
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των σειριακών συστημάτων στη φαρμακοβιομηχανία μέσω των λογισμικών συστημάτων;
Μέσω των συστημάτων ιχνηλασιμότητας, οι φαρμακοβιομηχανίες διασφαλίζουν την αυθεντικότητα των φαρμάκων τους. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζουν το εμπορικό τους όνομα, αλλά και τη διαφύλαξη των κερδών. Τα νοθευμένα φάρμακα αποτελούσαν μεγάλη πληγή για την παγκόσμια φαρμακοβιομηχανία και μέσω του serialization η παγκόσμια φαρμακοβιομηχανία έχει διαφυλάξει δισεκατομμύρια σε διαφυγόντα κέρδη.
Πώς παρέχετε υποστήριξη στα λογισμικά συστήματα στους πελάτες ανά τον κόσμο;
Για να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε 24/7 υποστήριξη στους παγκόσμιους πελάτες μας, έχουμε αναπτύξει ομάδα support στα γραφεία μας στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ, ενώ προχωρήσαμε σε στρατηγική συνεργασία με εταιρεία που εξειδικεύεται στο industrial software στην Ιαπωνία, στελέχη της οποία εκπαιδεύσαμε ώστε να προσφέρουν υπηρεσίες υλοποίησης και υποστήριξης των λύσεων της Vimachem. Έχουμε ομάδες support και consulting σε τρεις διαφορετικές ζώνες ώρας, το οποίο μας επιτρέπει να προσφέρουμε παγκόσμια κάλυψη όλο το 24ωρο.
Ποιο είναι το στρατηγικό πλάνο της Vimachem στην ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητάς της;
Εστιάζουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη των συνεργασιών μας στην ελληνική αγορά, η οποία αποτελεί για εμάς στρατηγική αγορά για την ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων καινοτόμων λύσεων. Οι μακροχρόνιες συνεργασίες εμπιστοσύνης με τις μεγαλύτερες βιομηχανίες Φαρμάκων και Τροφίμων στην Ελλάδα μας δίνουν τη δυνατότητα να βαδίζουμε σε ρυθμούς 75% ανάπτυξης ανά χρόνο, ενώ παράλληλα βοηθάμε την ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας και την εξοικείωση των ελληνικών στελεχών με νέες τεχνολογίες.
Παράλληλα, δίνουμε μεγάλη έμφαση στην αγορά των ΗΠΑ, η οποία αποτελεί και το 50% της παγκόσμιας αγοράς φαρμάκων και τροφίμων. Με στόχο την εδραίωση μας στην αμερικανική αγορά, ξεκινήσαμε το 2018 την Vimachem USA, η οποία μεταπουλά στις ΗΠΑ τις λύσεις που αναπτύσσουμε στην Ελλάδα. Η αμερικανική αγορά μέσα σε μόνο τρία χρόνια επιφέρει ήδη το 30% των κερδών μας και υπολογίζουμε ότι θα αναπτύσσεται με ρυθμούς 150-200% τον χρόνο. Μέσω της συνεργασίας με πολυεθνικές φαρμακευτικές και βιομηχανίες τροφίμων στις ΗΠΑ, αποκτούμε σημαντική τεχνογνωσία την οποία στη συνέχεια εφαρμόζουμε στις λύσεις μας στην ελληνική αγορά. Το μοντέλο αυτό μας επιτρέπει να υιοθετούμε νέες τεχνολογίες αμέσως μόλις εμφανιζόνται στις ΗΠΑ, τις οποίες στη συνέχεια φέρνουμε στην Ελλάδα και εφαρμόζουμε στην βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας μας.
Ποιο είναι το αναπτυξιακό σας πλάνο στο εξωτερικό;
Την παρούσα περίοδο επανεπενδύουμε σημαντικό μέρος των κερδών μας σε νέες τεχνολογίες και σε ανθρώπινο δυναμικό. Είμαστε στην ευτυχή θέση να βρισκόμαστε στην καρδιά της διασύνδεσης μηχανημάτων και λογισμικού και στην άνθηση της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, οπότε εκμεταλλευόμαστε στο μέγιστο την κομβική αυτή ευκαιρία ώστε να βοηθήσουμε την ελληνική βιομηχανία, καθώς παράλληλα εδραιωνόμαστε ως ένας εκ των ηγετών τεχνολογικών προμηθευτών της παγκόσμιας βιομηχανίας.
Αναφέρετε ενδεικτικά σημαντικά έργα και συνεργασίες της τρέχουσας ή προηγούμενης χρονιάς, για τα οποία είστε περήφανοι.
Την τελευταία χρονιά ολοκληρώσαμε πολλαπλά έργα σε 21 χώρες, ενώ αναπτύξαμε στρατηγικές συνεργασίες με πολυεθνικές βιομηχανίες. Αν και είναι δύσκολο, θα ξεχώριζα ως πιο ενδιαφέροντα τα παρακάτω έργα:
• Εγκατάσταση λογισμικού Vimachem Site Manager στην πολυεθνική φαρμακοβιομηχανία Fresenius Kabi στις ΗΠΑ.
• Εγκατάσταση λογισμικού Vimachem Site Manager στην φαρμακοβιομηχανία Senju στην Οσάκα της Ιαπωνίας.
• Εγκατάσταση μηχανημάτων ελέγχου βάρους στην General Mills στην Ελλάδα.
• Εγκατάσταση αυτόματων μηχανών οπτικού ελέγχου με χρήση τεχνολογιών Deep Learning στην Vianex.
• Εγκατάσταση μηχανημάτων ελέγχου ποιότητας με χρήση τεχνολογιών X-Ray στην Αμβροσία.
• Εγκατάσταση συστήματος οπτικού ελέγχου δισκιών στην Pharmathen.
• Εγκατάσταση συστήματος διακρίβωσης θερμοκρασίας κλιβάνου στην Pharmathen
• Εγκατάστασης συστήματος ανίχνευσης μετάλλων στην Papoutsanis.
• Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου βάρους στην Apivita.
• Εγκατάσταση συστήματος continuous monitoring στην Medtronic.
• Εγκατάσταση συστήματος μηχανικής όρασης στην Anfarm.
• Εγκατάσταση λογισμικού Vimachem Site Manager στην πολυεθνική. φαρμακοβιομηχανία Aspen στην Αυστραλία.
• Εγκατάσταση λογισμικού Vimachem Site Manager στην Famar.
• Εγκατάσταση λογισμικού Vimachem Manufacturing Analytics για τον έλεγχο και την βελτιστοποίησης γραμμών συσκευασίας στην Vianex.
• Εγκατάσταση λογισμικού Vimachem Smart Warehouse Management στην φαρμακευτική Rommelag CMO στην Γερμανία.
Πραγματικά είναι πολλά τα έργα και οι εφαρμογές. Αναφέροντας μόνο λίγα εξ αυτών, νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω θερμά όλη την ομάδα της Vimachem, η οποία εργάστηκε σκληρά για την επιτυχή υλοποίηση τους.
Ποια τα πλάνα σας για το μέλλον, σε ποιους τεχνολογικούς τομείς σκοπεύετε να επενδύσετε;
Οι τεχνολογίες 3D printing, AR/VR και blockchain αποτελούν τους τομείς στους οποίους σκοπεύουμε να επενδύσουμε τα επόμενα 1-2 χρόνια, καθώς μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών των πελατών μας.
Πόσο κοντά είμαστε στο Industry 5.0 και τι θα περιλαμβάνει;
To Industry 5.0 αφορά κυρίως στην έμφαση στην προστιθέμενη αξία, αλλά και στον άνθρωπο με στόχο το re-skilling του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού. Και οι δύο αυτοί τομείς αποτελούν για εμάς προτεραιότητες από το 2014, τότε που ξεκινήσαμε το business unit του λογισμικού. Δεν θα επιφέρουν οπότε σημαντικές εσωτερικές αλλαγές.
Παρόλα αυτά, η υιοθέτηση τους από τη βιομηχανία είναι εξαιρετικά σημαντική, οπότε και θα εργαστούμε συνεργατικά με τους πελάτες μας ώστε το Industry 5.0 να εδραιωθεί γρήγορα και αποτελεσματικά στην ελληνική βιομηχανία.