Το GIVMED είναι η μη κερδοσκοπική οργάνωση που εξασφαλίζει την πρόσβαση σε φάρμακα για ευπαθείς ομάδες. Μέσα από ένα δίκτυο 136 κοινωφελών φορέων-σημείων δωρεάς, έχει προσφέρει φάρμακα και άλλα προϊόντα υγείας αξίας πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο σχεδιασμού των ενεργειών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ έχει υιοθετήσει, ένωσε τις δυνάμεις με το GIVMED, με στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση σε φάρμακα για ευπαθείς ομάδες. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2021, ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ και η εταιρεία UPSA προχώρησαν σε δωρεές προς 15 συνεργάτες-κοινωφελείς φορείς του GIVMED. Συγκεκριμένα, δώρισαν 14.121 κουτιά φαρμακευτικών σκευασμάτων για παιδιά ηλικίας 0 έως 15 ετών.