Τον απολογισμό της 5ετίας 2017 – 2021 αλλά και τους στόχους και τη Στρατηγική για το επόμενο διάστημα 2023-2026, παρουσίασε ο CEO της Vezyroglou Farm, κος Αντώνης Βεζύρογλου, στο πλαίσιο συνάντησης συνεργατών της εταιρείας. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας και είχε ενημερωτικό χαρακτήρα για όλες τις διαδικασίες παραγωγής και τυποποίησης. Περιελάμβανε επίσης αναλυτική παρουσίαση για τη στρατηγική που εφαρμόζεται, τις τάσεις που θα κυριαρχήσουν τα επόμενα χρόνια, την περιβαλλοντική πολιτική και τους στόχους σε ότι αφορά τη green deal πολιτική της Vezyroglou Farm. Κάποια από τα «highlights» που παρουσιάστηκαν:

• Μείωση των αζωτούχων λιπασμάτων -25% το διάστημα 2020 – 2022.
• To baby σπανάκι που παράγεται, από το 2020 είναι μηδενικών υπολλειμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
• 350 αναλύσεις το χρόνο.
• Στροφή των καταναλωτών στα baby leaves.
• Στόχος πωλήσεων: +50% μέχρι το 2026.
• Επενδύσεις 6.000.000,00€ έως το 2026 στην ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής.
• Νέα θερμοκήπια (από 130 στρ. σε 230 στρ.), και αύξηση της θερμοκηπιακής παραγωγικής δυνατότητας +75%.
• Ανάπτυξη τεχνολογιών Agro 4.0.
• Επενδύσεις στην πράσινη και στην κυκλική οικονομία.
• Ψηφιακός μετασχηματισμός της εταιρείας.
• ESG Policy και θεμελιώδεις αξίες της εταιρείας.