Ενίσχυση των πωλήσεων και επιστροφή στην κερδοφορία εκτιμά ότι θα επιτύχει «κλείνοντας» το 2021 η Ζυθοποιία Μακεδονίας-Θράκης ( με χαρακτηριστικότερο προϊόν τη μπίρα Βεργίνα). Στην χρήση του 2020, η ζυθοποιία επέδειξε ανθεκτικότητα στην κρίση σημειώνοντας απώλειες 7,2%, μειωμένες συγκριτικά με το 2019 όταν στο σύνολο της αγοράς χάθηκε 25% της αξίας. Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 21,2 εκατ. ευρώ έναντι 22,8 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση, λόγω των μακροχρόνιων lockdown στην εστίαση.

Ο παραπάνω ήταν ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν σε αρνητικά αποτελέσματα την εταιρεία, και συγκεκριμένα σε ζημιές προ φόρων 376.279 ευρώ, έναντι κερδών 1.401.058 ευρώ κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημιές 376.279 ευρώ από κέρδη 1,17 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Πάντως, η επιχείρηση αναμένει για το 2021 να επιστρέψει σε θετικό έδαφος, με όχημα την επέκταση και διαφοροποίηση της γκάμας των προϊόντων της αλλά και το άνοιγμα της εστίασης και του τουρισμού.